Krav til digitale specialudviklede bogføringssystemer  

Bogføringsloven indeholder en række krav til digitale bogføringssystemer. Her kan du læse om, hvad kravene indebærer for din virksomhed, hvis den benytter et såkaldt ’specialudviklet bogføringssystem’, der er tilpasset virksomheden. Så er det nemlig jeres ansvar at sikre, at systemet lever op til de nye krav. 

 • Opdateret 16. april 2024

Bogføringsloven skelner mellem specialudviklede bogføringssystemer og standard bogføringssystemer. Hvor det for standard bogføringssystemer er udbyderens ansvar at efterleve kravene til disse, så er det for specialudviklede systemer virksomhedens eget ansvar. 

Sådan defineres et specialudviklet bogføringssystem

Et specialudviklet bogføringssystem er et digitalt bogføringssystem, der ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen. Det kan være et system, som er tilpasset særligt til en enkelt virksomhed, det kan være et udenlandsk system, som ikke markedsføres i Danmark eller et ældre system, som ikke længere markedsføres og opdateres af en udbyder. 

Bruger din virksomhed et specialudviklet bogføringssystem, så er I selv ansvarlige for at efterleve kravene hertil.

Tre grundlæggende systemkrav

Bekendtgørelsen om krav til specialudviklede bogføringssystemer fastsætter tre grundlæggende krav:   

 1. Systemet skal understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i fem år.   
 2. Systemet skal have passende tekniske og organisatoriske IT-sikkerhedsforanstaltninger, der til stadighed sikrer at systemet har et højt IT-sikkerhedsniveau i forhold til de funktioner, som bogføringssystemet skal understøtte, fx bruger- og adgangsstyring samt automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.  
 3. Systemet skal understøtte automatisering af administrative processer, fx ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer og ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan i registrerede bogføringssystemer.  

Du skal selv sikre, at din virksomheds specialudviklede bogføringssystem opfylder kravene i bekendtgørelsen.

Forventede ikrafttrædelsestidspunkter

 • 1. januar 2025 

  Træder reglerne om digital bogføring i kraft for regnskabspligtige virksomheder, der anvender et ikke-registreret bogføringssystem. Det gælder for den enkelte virksomhed for første regnskabsår, som starter fra og med denne dato.

   

 • Tidligst 1. juli 2026 

  Træder reglerne for ikke-regnskabspligtige virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr. i de to forudgående indkomst-/regnskabsår, og som anvender et ikke-registreret bogføringssystem, i kraft (gældende for første indkomst-/regnskabsår, som starter fra denne dato). 

Det skal understreges, at der alene er tale om forventede ikrafttrædelsestidspunkter.

Erhvervsstyrelsens vejledning

Find vejledning om de nye krav til jeres bogføringssystem. Her kan du også finde gode råd til, hvordan I lever op til kravene og fx understøtter e-fakturering, dataudveksling, bankafstemning og IT-sikkerhed.