Nyhed

Krav til digital bogføring udformes sammen med systemudbyderne

Nu hvor bogføringsloven er trådt i kraft, skal kravene til digital bogføring udmøntes i en bekendtgørelse. Virksomheder, som udbyder bogføringsprogrammer, er med til at udforme kravene.

  • 7. juli 2022
  • Digital indberetning og selvbetjening

Erhvervsstyrelsen inviterer virksomheder som udbyder digitale bogføringsprogrammer til at deltage i arbejdet med at konkretisere kravene til digital bogføring. Den nye bogføringslov trådte i kraft 1. juli. Tidligst i 2024 skal de første virksomheder benytte et digitalt bogføringssystem. 

De digitale bogføringssystemer skal leve op til specifikke krav, som gør det muligt at automatisere bogføringsprocesser og som skaber større sikkerhed for korrekt bogføring. Samtidig skal udbydere i løbet af 2023 registrere deres bogføringssystemer hos Erhvervsstyrelsen, så det bliver nemt for virksomhederne at vælge et system, der lever op til lovens krav og giver den nødvendige digitale sikkerhed.

Erhvervsstyrelsen vil hen over de kommende måneder udmønte lovens krav til digital bogføring i tæt samarbejde med systemudbydere og andre nøgleinteressenter.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til:
[email protected]

Fakta om Automatisk Erhvervsrapportering

I Danmark bruger små og mellemstore virksomheder over 30 mia. kr. årligt i arbejdstid på fakturahåndtering, bogføring og indberetninger til myndigheder.

Med Automatisk Erhvervsrapportering vil Erhvervsstyrelsen i de kommende fire år iværksætte indsatser, der skal lette de administrative byrder i virksomhederne og samtidig gøre det nemmere at foretage indberetninger til det offentlige. Det gælder ikke mindst indsatsen med at udbrede digitale og automatiserede bogføringssystemer og e-fakturering i B2B handel.

Udbredelsen af digital bogføring vil kunne lette virksomhedernes administrative opgaver med bogføring og indberetning til myndighederne med op til 2,9 mia. kr. årligt. 

Digital bogføring