Nyhed

Kompensation for faste omkostninger for koncernforbundne virksomheder

Koncernforbundne virksomheder får mulighed for at ansøge om kompensation for faste omkostninger for perioden den 1. november 2020 til den 30. juni 2021. For at kunne søge om kompensation, skal man søge om dispensation senest den 22. december 2021.

  • 9. december 2021
  • Nyt om coronavirus/covid-19: Kompensation og slutafregning

Det bliver nu muligt for virksomheder, der er en del af en koncern, at søge kompensation for faste omkostninger for perioden 1. november 2020 til og med den 30. juni 2021. Det sker efter, at Kommissionen overfor Erhvervsstyrelsen har bekræftet, at der under TF-bestemmelserne kan anvendes en koncerndefinition, som er tæt på koncerndefinitionen i årsregnskabsloven.  

Koncernforbundne virksomheder, som har fravalgt at søge om kompensation for faste omkostninger for perioden den 1. november 2020 til den 30. juni 2021 pga. tidligere udmeldte koncerndefinition, får derfor mulighed for at søge om dispensation for ansøgningsfristen, så de kan søge om kompensation for perioden.

For at søge om dispensation for ansøgningsfristen skal virksomheden rette henvendelse til [email protected] og dokumentere og begrunde, hvorfor de under den tidligere koncerndefinition fravalgte at søge om kompensation, samt hvorfor den mere snævre koncerndefinition giver dem mulighed for at søge. Virksomhederne har frem til 22. december 2021 til at ansøge om dispensation.

Definition på koncernforbundne virksomheder 

Udbetalingen af kompensation på ordningen for faste omkostninger sker under én af Europa-Kommissionen statsstøttebestemmelser, henholdsvis krisebestemmelsen, Temporary Framework (TF) 3.1 eller Temporary Framework (TF) 3.12. Her gælder særligt for de to TF-bestemmelser, at Kommissionen har fastsat et loft for den maksimale kompensation, koncernforbundne virksomheder samlet set må modtage. 

Kommissionen har overfor Erhvervsstyrelsen bekræftet, at der under TF-bestemmelserne kan anvendes en koncerndefinition, som er tæt på koncerndefinitionen i årsregnskabsloven. Konkret gælder, at virksomheder kun er koncernforbundne, når der mellem virksomheder består én af følgende former for forbindelse: 

  • En virksomhed besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt aktionærerne eller deltagerne i en anden virksomhed. 
  • En virksomhed har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet i en anden virksomhed. 
  • En virksomhed har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i medfør af en med denne indgået aftale eller i medfør af en bestemmelse i dennes vedtægter. 
  • En virksomhed, som er aktionær eller selskabsdeltager i en anden virksomhed, råder alene, i medfør af en aftale med andre aktionærer eller selskabsdeltagere i denne anden virksomhed, over flertallet af aktionærernes eller selskabsdeltagernes stemmerettigheder. 

Det betyder, at Kommissionen har bekræftet, at der gælder en koncerndefinition, som er mere snæver end tidligere udmeldt. Her gjaldt det, at virksomheder også var koncernforbundne med andre virksomheder, hvis et overordnet selskab – alene eller i fællesskab med tilknyttede virksomheder – besidder 25 pct. eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en underordnet virksomhed. Den tidligere udmeldte koncern definition kan have afholdt nogle koncernforbundne virksomheder for at søge. Den snævre definition betyder, at det kan være relevant for disse virksomheder at søge alligevel, da færre virksomheder skal deles om kompensationsloftet under TF-bestemmelserne – TF 3.1 og TF 3.12.

Læs mere om statsstøttereglerne på kompensationsordningen for faste omkostninger