Nyhed

Kom godt i gang med anmeldelse af standard bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen opfordrer udbydere til at anmelde deres digitale standard bogføringssystemer på Virk inden fristen den 31. oktober. Det er muligt at berigtige oplysninger efter anmeldelsen.

  • 29. juni 2023
  • Digital indberetning og selvbetjening

De første anmeldelser har givet anledning til dialog med en række udbydere om opfyldelse af visse tekniske krav. Det gælder ikke mindst nogle mindre udbydere, som har udfordringer med at få udviklet de krævede funktioner i bogføringssystemerne inden anmeldelsesfristen den 31. oktober 2023.

Erhvervsstyrelsen vil gerne takke for anmeldelserne og den gode dialog med udbyderne og opfordre alle til at anmelde deres bogføringssystem i god tid. 

Oplysninger kan berigtiges efter anmeldelse

I den forbindelse vil vi gerne fremhæve, at det er afgørende, at udbyderne overholder anmeldelsesfristen den 31. oktober 2023, men at en anmeldelse ikke bliver afvist, hvis alle krav ikke er opfyldt på anmeldelsestidspunktet.

Ifølge bogføringsloven skal Erhvervsstyrelsen give en frist til at berigtige eventuelle mangler i et anmeldt bogføringssystem. Hvis der er mangler i en anmeldelse, vil vi kontakte udbyderen om, hvordan manglerne kan blive berigtiget. Udbyderen vil mindst få en frist på 4 uger til at berigtige eventuelle mangler. For mindre udbydere kan der efter en konkret vurdering godt blive tale om en lidt længere frist.

Erhvervsstyrelsen er meget opmærksomme på de konsekvenser, det vil have for både udbyderne og deres kunder, hvis bogføringssystemet ikke bliver registreret, inden kravet om digital bogføring træder i kraft. 

Det er samtidig vigtigt, at virksomhederne har god tid til at vælge et registreret bogføringssystem, inden kravet om digital bogføring træder i kraft den 1. juli 2024 for regnskabspligtige virksomheder, som bruger et standard bogføringssystem.

Erhvervsstyrelsen opfordrer fortsat alle udbydere af standard bogføringssystemer til at indsende en anmeldelse god tid inden fristen. Også selvom enkelte krav mangler at blive opfyldt. På den måde får du som udbyder en tidlig afklaring på om jeres løsning kan godkendes.

Erhvervsstyrelsen kan derfor ikke give en frist for berigtigelse af eventuelle mangler, der strækker sig udover 2-3 måneder efter udløbet af anmeldelsesfristen den 31. oktober 2023.

Hvis du har spørgsmål til anmeldelse af digitale standard bogføringssystemer, er du velkommen til at henvende dig på mail: [email protected]

Baggrund for digital bogføring

Den nye bogføringslov stiller krav om, at virksomheder skal bogføre digitalt og krav til de systemer virksomhederne anvender. Udbyderne skal anmelde deres bogføringssystemer, for at sikre, at de lever op til kravene.

Følg med i udviklingen af bogføringsloven her

Ny guide med inspiration til løsninger  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes forskellige tekniske løsninger på flere af kravene. For flere krav har udbyderne fx mulighed for at anvende tredjepartsløsninger. Derved kan man enten helt undgå eller væsentligt begrænse behovet for at ændre bogføringssoftwaren. Samtidig findes også teknisk support, herunder kunder, som udbyderen kan downloade og indarbejde i bogføringssystemet. Vi har derfor lagt inspiration om mulige tekniske løsninger i forhold til nogle af kravene til automatisering. 

Få inspiration her

Ny anmeldelsesblanket med tjekliste 

Erhvervsstyrelsen har opdateret anmeldelsesskemaet og tilføjet en tjekliste, som udbyderne kan bruge til at sikre sig, at de har gennemgået alle krav og vedlagt de nødvendige oplysninger og dokumentation. Der findes både en dansk og engelsk version af tjeklisten. 

Find tjeklisten her

Tilmeld dig webinarer om anmeldelse af bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen afholder i august to webinarer for udbydere om anmeldelse af standard bogføringssystemer.

Webinar den 23. august 2023

  • Sprog: dansk 
  • Tid: kl. 10-12

Tilmeld dig her (dansk)

Webinar den 24. august 2023

  • Sprog: engelsk 

  • Tid: kl. 10-12

Sign up (English)