Nyhed

Invitation: Kom til dialogmøde om nyt EU-direktivforslag til virksomheders due diligence for bæredygtighed

Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med NCP Danmark og Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål til dialogmøde om EU’s direktivforslag vedr. virksomheders due diligence for bæredygtighed. Arrangementet afholdes fysisk i København den 14. juni kl. 9:00-12:00.

  • 24. maj 2022
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

EU-Kommissionen offentliggjorde den 23. februar 2022 et direktivforslag vedr. virksomheders due diligence for bæredygtighed.

Erhvervsstyrelsen, NCP Danmark og Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål ønsker at samle danske nøgleaktører og interessenter til et dialogmøde med henblik på at indhente input, erfaringer og opmærksomhedspunkter i forbindelse med direktivforslaget og den efterfølgende implementering.

Der vil blive lagt vægt på, at alle deltagere kan komme til orde i løbet af dialogmødet, så vi kan afsøge og debattere løsningsmodeller, der kan understøtte det fælles formål om en mere bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Direktivforslaget indeholder krav om, at visse store virksomheder skal udføre due diligence-processer for at identificere, forebygge, afslutte, afbøde og tage ansvar for potentielle og faktiske negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø i virksomhedernes egne aktiviteter, deres datterselskaber og værdikæder.

Læs mere, og tilmeld dig dialogmødet