Tilmelding til Dialogmøde om nyt EU-forslag til virksomheders due diligence for bæredygtighed

Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med NCP Danmark og Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål til dialogmøde om EU’s direktivforslag vedr. virksomheders due diligence for bæredygtighed den 14. juni 2022 kl. 09:00-12:00. Arrangementet afholdes som fysisk arrangement.

 • Opdateret 10. juni 2022

Formål med dialogmødet

Dialogmødet samler danske nøgleaktører og interessenter med henblik på at indhente input, erfaringer og opmærksomhedspunkter i forbindelse med lovforslaget og den efterfølgende implementering. Der vil blive lagt vægt på, at publikum kan komme til orde i løbet af dialogmødet, så vi kan afsøge og debattere løsningsmodeller, der kan understøtte det fælles formål omkring en mere bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Tid og sted

 • Dato: Tirsdag den 14. juni 2022 fra kl. 9 til 12
 • Sted: Dialogmødet afholdes i Erhvervsstyrelsens lokaler, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
 • Deltagere: Der er et begrænset antal pladser.
 • Tilmeldingsfrist: Fredag den 10. juni 2022 kl. 12.

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement.

Program

 • Registrering, kaffe og croissanter (8:30-9:00) 

 • Velkomst 
  Introduktion til EU’s direktivforslag om due diligence for bæredygtighed

 • 1. temadrøftelse: Hvilke virksomheder skal omfattes af det nye direktivforslag, og hvor langt rækker virksomhedernes ansvar?
 • 2. temadrøftelse: Hvordan sikres der klarhed i håndhævelsen af loven for både virksomheder og potentielle skadelidte?
 • 3. temadrøftelse: Hvordan forpligtes virksomhedernes ledelse bedst muligt i forhold til ansvarlig  irksomhedsadfærd og hvordan forpligter man mest hensigtsmæssigt virksomhederne på den grønne omstilling?
 • Opsamling 

I løbet af dagen vil der bl.a. være indlæg fra følgende:

 • Thomas Trier Hansen, Chief Human Rights Advisor, Rambøll
 • Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri
 • Nikolaj Kosakewitsch, adm. direktør, NASDAQ Copenhagen A/S, og medlem af Komitéen for God Selskabsledelse
 • Jarl Krausing, vicedirektør og international chef, CONCITO
 • Signe Lysgaard, Senior Advisor, Human Rights and Business, Institut for Menneskerettigheder
 • Morten Lehmann, Co-founder og CEO, Tailwind
 • Camilla Hjermind, kontorchef, Erhvervsstyrelsen

Arrangementet vil blive modereret af Linda Nielsen (formand for NCP Danmark), Steen Gade (formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål) og Torsten Andersen (vicedirektør i Erhvervsstyrelsen). 
 

 

EU-Kommissionen offentliggjorde den 23. februar 2022 et direktivforslag vedr. virksomheders due diligence for bæredygtighed. Forslaget indeholder krav om, at visse store virksomheder skal udføre due diligence-processer for at identificere, forebygge, afslutte, afbøde og tage ansvar for potentielle hhv. faktiske negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø i virksomhedernes egne aktiviteter, deres datterselskaber og værdikæder. Due diligence-processerne er baseret på eksisterende internationale principper og retningslinjer fra FN og OECD.

Formålet med forslaget er at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd i de globale værdikæder for at fremme den grønne omstilling og beskytte menneskerettigheder i og uden for EU.

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for at drive ansvarlig virksomhed i hele Danmark og deltager derudover i EU-forhandlingerne af forslaget.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har til opgave at rådgive regeringen om indsatser, der kan fremme virksomheders arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar samt facilitere dialog og udbrede viden. 

NCP Danmark – også kendt som Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd – er det danske kontaktpunkt for OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. NCP Danmark behandler klager over mulige overtrædelser af OECD’s Retningslinjer samt informerer om retningslinjerne. 
 

Tilmelding

Kontakt

Ring eller skriv til os, hvis du har spørgsmål til arrangementet.