Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA

Danmark deltager sammen med 7 andre lande i Joint Strike Fighter (JSF) programmet om udvikling af et nyt kampfly: F-35.

  • Opdateret 24. marts 2022

Inden for JSF-programmet blev der i 2007 indgået en aftale om, at industrien i de deltagende lande får mulighed for at deltage i udviklingen og produktionen af F-35 på vilkår om pris, kvalitet og levering. Dette kendes også som princippet om ’best value’ i JSF-programmet. De deltagende lande har ikke mulighed for at forpligte leverandøren til industrisamarbejde.

Beslutningen om at dispensere fra reglerne om industrisamarbejde blev truffet i 2007 på baggrund af et ønske fra industrien og var et ufravigeligt krav for, at Danmark - såvel som de andre partnerlande - kunne deltage i JSF-partnerskabets produktionsfase. Dispensationen var fra dansk side betinget af, at Danmark løbende ville modtage afrapporteringer om danske virksomheders inddragelse i JSF-partnerskabet.

Formål og deltagere i industripartnerskabet

Som led i den politiske aftale om anskaffelse af F-35 blev det aftalt at gøre en særlig indsats for danske virksomheders muligheder i JSF-programmet. Regeringen etablerede derfor i marts 2017 Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA.

Partnerskabet skal fokusere og styrke indsatsen over for Danmarks amerikanske partnere ifm. anskaffelsen af nye kampfly til Forsvaret.

Partnerskabet skal styrke danske virksomheders muligheder for at konkurrere om opgaver relateret til produktion, vedligehold m.m. af F-35 og åbne døre til anden højteknologisk eller forsvarsrelateret eksport til USA. Til det formål samordnes og fokuseres eksisterende kompetencer og viden inden for erhvervsfremme, eksportfremme, industrisamarbejde, forsvarsmateriel og JSF-samarbejdet ligesom nye målrettede indsatser søsættes.

Partnerskabet består af Erhvervsministeriet (formand), Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, DI og CenSec. En styregruppe på departementschefsniveau har ansvar for strategisk styring af partnerskabet, og en arbejdsgruppe på kontorchefsniveau har ansvar for fremdrift og implementering samt at sikre den løbende koordination og informationsudveksling i forhold til eksekvering af initiativer. Erhvervsstyrelsen varetager planlægning af møderne og mødeledelse af disse.

Industripartnerskabets arbejdsgruppe består af følgende:

Kontakt Team Forsvarsindustri