Hvis kontrakten om industrisamarbejde misligholdes

Opfylder en udenlandsk leverandør til Forsvaret ikke sin forpligtelse til industrisamarbejde i overensstemmelse med kontrakten, kan det føre til bod og blacklisting.

  • Opdateret 15. december 2021

Bod i forbindelse med anskaffelseskontrakter

For anskaffelseskontrakter med Forsvaret fastsættes en milepæl for 50 % og 100 % afvikling af forpligtelsen til industrisamarbejde. 

Hvis leverandøren ikke når at afvikle det påkrævede beløb inden milepælene, skal leverandøren betale en bod. Boden udgør 15% af differencen mellem det aktuelle afviklede beløb og det beløb som skulle have været afviklet ved milepælen.

Bod i forbindelse med rammeaftaler

Da Forsvaret løbende trækker på en rammeaftale i hele dens løbetid, kan der ikke fastsættes en milepæl for 50 % afvikling. Derfor knyttes boden i forbindelse med rammeaftaler til udløbet af rammeaftalen. Da Forsvaret kan trække på rammeaftalen helt frem til dens udløb, fastsættes boden tre år efter rammeaftalens udløb.

Boden beregnes som 50 % af det beløb, der mangler at blive afviklet 3 år efter rammeaftalens udløb.

Blacklisting af en udenlandsk leverandør

Hvis forpligtelsen til industrisamarbejde ikke opfyldes, kan Erhvervsstyrelsen blackliste den udenlandske leverandør i henhold til kontrakten om industrisamarbejde. Det betyder, at leverandøren ikke kan indgå nye kontrakter med Forsvaret.  

Hvis den udenlandske leverandør senere opfylder den udestående forpligtelse, kan Erhvervsstyrelsen fjerne blacklistingen af leverandøren. 

Kontakt Team Forsvarsindustri