Nyhed

Hvidvask: Går tavshedspligt forud for oplysningspligt?

Erhvervsstyrelsen modtager ofte spørgsmål om hvidvaskloven. Nu har vi udvidet sektionen med spørgsmål og svar om hvidvaskloven på erhvervsstyrelsen.dk.

  • 18. marts 2021
  • Kontrol og tilsyn

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, har ofte spørgsmål til Erhvervsstyrelsen om deres undersøgelses- og underretningspligt. Bl.a. spørger revisorer, hvordan de overholder hvidvasklovens tavshedspligt i forbindelse med en underretning, når erklæringsbekendtgørelsen oplysningspligt samtidig skal efterleves.

For at vejlede nærmere om dette har Erhvervsstyrelsen udvidet siden ”Ofte stillede spørgsmål om hvidvask” på styrelsens hjemmeside med spørgsmål/svar, der relaterer sig netop hertil, som den underretningspligtige kan bruge, hvis denne bliver i tvivl.

Da der har været behov for nærmere præcisering af grænsen mellem de to pligter, er dette særskilt fremhævet i de oftest stillede spørgsmål.

  • Hvordan skal man som revisor forholde sig til hvidvasklovens tavshedspligt, når man samtidig skal overholde oplysningspligterne efter erklæringsbekendtgørelsen?
  • Hvilke usædvanlige aktiviteter skal man være særligt opmærksom på?
  • Hvad gør jeg, hvis jeg én gang har underrettet Hvidvasksekretariatet om en kundes mistænkelige aktivitet, og kunden igen har mistænkelig aktivitet?

Få svar på disse og mange flere spørgsmål om undersøgelses- og underretningspligten i hvidvaskloven.