Hvem skal bogføre, og hvem skal bogføre digitalt?

Bogføringsloven af 24. maj 2022 pålægger virksomheder at bogføre. Få overblik over, hvem der er forpligtet til at bogføre, og hvem der er omfattet af kravet om digital bogføring. 

  • Opdateret 9. februar 2023

Krav om digital bogføring indføres trin for trin

  • I løbet af 2023: Krav til specialudviklede bogføringssystemer fastsættes i ny bekendtgørelse
  • 1. januar 2024: En liste over godkendte digitale standard bogføringssystemer offentliggøres her på hjemmesiden
  • 2024 (forventeligt): Regnskabspligtige virksomheder skal bogføre digitalt
  • 2026 (forventeligt): Personligt ejede virksomheder og visse foreninger skal bogføre digitalt

De præcise datoer for virksomhedernes pligt til at benytte digital bogføring kendes ikke endnu.

Bogføringsloven regulerer de grundlæggende pligter og krav til din virksomheds eller forenings bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Loven er derfor relevant for alle virksomheder, der er etableret i eller udøver aktivitet i Danmark. Også for visse typer af foreninger vil loven være relevant.  

Endelig regulerer bogføringsloven de grundlæggende krav til digital bogføring. Disse krav skaber grundlaget for, at din virksomhed eller forening opbevarer registreringer og bilag korrekt og sikkert, og at I får glæde af de mange fordele en øget automatisering af jeres bogføring medfører.

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark uanset ejer- eller hæftelsesforhold er omfattet af bogføringspligten. Derudover er danske filialer eller faste driftssteder af udenlandske virksomheder også omfattet. 

Hvornår har foreninger bogføringspligt?

Foreninger, der udelukkende har et socialt, kulturelt, politisk eller humanitært formål og ikke tjener pengene hertil ved erhvervsdrift, er ikke bogføringspligtige. 

Hvis en forening derimod har erhvervsdrift - det kan fx være udlejning af lokaler eller cafeteriadrift – er den bogføringspligtig.

Enkeltstående erhvervsaktiviteter, fx afholdelse af et loppemarked, medfører ikke, at en forening anses for erhvervsdrivende.

Andelsboligforeninger anses for at være erhvervsdrivende og er dermed bogføringspligtige. 

Hvornår har ikke-erhvervsdrivende bogføringspligt?

Virksomheder, organisationer mv. der ikke er erhvervsdrivende vil være omfattet af bogføringspligten, hvis de er afgifts- eller skattepligtige til Danmark.

Endelig kan virksomheder mv. være omfattet, hvis de modtager offentlige tilskud. 

Hvis din virksomhed er regnskabspligtig efter årsregnskabsloven, skal I bogføre digitalt.

Det samme gælder andre virksomheder, foreninger m.v., hvis jeres nettoomsætning fra erhvervsdrift i to år overstiger 300.000 kr.

Endelig er også bogholdere og andre, der udfører bogføring for andre virksomheder, omfattet af reglerne.

Erhvervsstyrelsen fører også kontrol med, om bogføringsloven overholdes.

Erhvervsstyrelsens vejledning

OBS! Vejledning til reglerne om bogføring opdateres løbende. Du kan tilmelde dig som modtager af notifikationer til denne vejledning.

Kontakt os