Tilsyn med cookiereglerne

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at cookiereglerne bliver overholdt og vejleder virksomheder og offentlige myndigheder om, hvordan reglerne kan overholdes.

  • Opdateret 7. november 2019

Ny EU-dom om brug af cookies

EU-Domstolen har den 1. oktober 2019 offentliggjort en præjudiciel afgørelse, sag C-673/17, som handler om krav til samtykke ved brugen af cookies samt krav til fyldestgørende information ved brug af cookies. 

Erhvervsstyrelsen er i fuld gang med at analysere det samlede omfang af dommens betydning i forhold til de danske cookieregler, herunder den nuværende praksis. På den baggrund vil styrelsen opdatere cookievejledningen.

Det er Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med cookiereglerne. I tilsynet lægger vi vægt på hjemmesideejerens indsats for at sikre fyldestgørende information til brugeren om hjemmesidens anvendelse af cookies og deres indsats i forhold til at indhente brugerens samtykke til cookies.

Erhvervsstyrelsens arbejder bl.a. med cookieområdet ved at informere og vejlede om cookiereglerne.

Erhvervsstyrelsens tilsyn følger af § 20 i teleloven. Af § 5 i cookiebekendtgørelsen (også kaldet cookiereglerne) fremgår det, at manglende overholdelse af cookiereglerne kan straffes med bøde.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Teleloven

Cookiebekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsens afgørelser og vurderinger

Den 26. januar 2015 modtog Erhvervsstyrelsen en henvendelse fra Blip Systems A/S om, hvorvidt virksomhedens løsning for trafikmåling Bliptrack er omfattet af reglerne i cookiebekendtgørelsen.

Erhvervsstyrelsen fandt ikke, at systemet Bliptrack’s indsamling af MAC adresser fra brugeres terminaludstyr er omfattet af kravet om afgivelse af information og indhentelse af samtykke fra slutbrugeren i § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr (cookiebekendtgørelsen).