Tilsyn med cookiereglerne

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at cookiereglerne bliver overholdt og vejleder virksomheder og offentlige myndigheder om, hvordan reglerne kan overholdes.

  • Opdateret 11. juli 2019

Det er Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med cookiereglerne. I tilsynet lægger vi vægt på hjemmesideejerens indsats for at sikre fyldestgørende information til brugeren om hjemmesidens anvendelse af cookies og deres indsats i forhold til at indhente brugerens samtykke til cookies.

Erhvervsstyrelsens arbejder bl.a. med cookieområdet ved at informere og vejlede om cookiereglerne.

Erhvervsstyrelsens tilsyn følger af § 20 i teleloven. Af § 5 i cookiebekendtgørelsen (også kaldet cookiereglerne) fremgår det, at manglende overholdelse af cookiereglerne kan straffes med bøde.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Teleloven

Cookiebekendtgørelsen