Handel med USA

Hvis din virksomhed handler med USA, skal du være opmærksom på, at der er indført amerikansk told ved eksport af visse stål- og aluminiumsprodukter til USA og europæisk told ved import af visse varer fra USA.

  • Opdateret 13. marts 2019

1. juni 2018 indførte USA straftold på stål og aluminium. Tolden rammer europæiske virksomheder, og derfor har EU svaret igen med varsel om told på forskellige varer fra USA.

Eksport til USA

Siden 1. juni 2018 har virksomheder, der eksporterer stål- og aluminiumsprodukter fra Europa til USA, været omfattet af den amerikanske told (25% told på stål og 10% told på aluminium). Dog er det ikke alle stål- og aluminiumsprodukter, der er omfattet af tolden.

Import fra USA

22. juni 2018 indførte EU, som modsvar på den amerikanske straftold, told på en række amerikanske varer. Det betyder, at fx motorcykler, tøj og bourbon indført til EU fra USA er pålagt told.

Spørgsmål om handel med USA