Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Frivillige foreninger

En frivillig forening kan have mange forskellige formål, det kan f.eks. være en grundejerforening, en idrætsforening, en almennyttig boligforening, ejerforening, kulturel forening eller lignende.

Frivillige foreninger er ikke forpligtet til at have et CVR-nummer, og de har heller ikke som udgangspunkt nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Hvis foreningen modtager tilskud eller vil søge tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal den have CVR-nummer og en Nemkonto. Frivillige foreninger er fx grundejerforeninger, idrætsforeninger, almennyttige boligforeninger, ejerforeninger, kulturelle foreninger mv.

Registrering af en frivillig forening

Registreringen af en frivillig forening sker via Virk Indberet. Når registreringen er godkendt, modtager foreningen et registreringsbevis i dens digitale postkasse.

En frivillig forening skal forny sin registrering hvert 3. år via Virk Indberet. Det er gratis at registrere og forny en frivillig forening.

For at få tildelt et CVR-nummer skal du oplyse følgende:

  • Foreningens navn.
  • Adresse.
  • Telefon nummer.
  • Foreningens e-mail.

Foreningen kan samtidig med registreringen lade sig reklamebeskytte i CVR. Dette gøres i forbindelse med registreringen, hvor det skal anføres, at man ønsker reklamebeskyttelse.

Når en frivillig forening registreres, får den et CVR-nummer og kan oprette en foreningskonto (Nemkonto) i banken. Denne er nødvendig, hvis foreningen vil søge om evt. tilskud fra kommunen.

Hvem kan registrere en frivillig forening?

Alle med et NemID kan registrere en frivillig forening på Virk Indberet. Det behøver altså ikke at være formanden eller kassereren, der foretager registreringen. Den person, som registrerer den frivillige forening, hæfter ikke for noget, når det sker i samarbejde med foreningen.

Ingen moms, A-skat eller ansatte

En frivillig forening kan ikke opkræve moms. Den kan heller ikke have lønnede ansatte og dermed kan den ikke være tilmeldt A-skat, AM og ATP eller B-indkomst. Hvis foreningen skal have ansatte, eller hvis den momspligtige omsætning overstiger 50.000 over en periode på 12 måneder, skal foreningen ændre driftsform til en almindelig forening (også kaldet en ikke-erhvervsdrivende forening) og lade foreningen pligtregistrere. Foreningen skal i forbindelse med ændringen medsende vedtægter og referat fra generalforsamling og evt. liste over bestyrelsen.

Forny den eller foretag ændringer i en frivillig forening på Ændre frivillig forening på Virk Indberet

Formel organisering

Alle foreninger skal have en formel organisering i form af navn, vedtægter, formål og en ledelse. En frivillig forenings vedtægter skal ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen, men hvis foreningen skal have en NemKonto i banken, kræver banken at se foreningens vedtægter, referat fra seneste generalforsamling og andre relevante oplysninger om foreningen.

INFORMATION

Digital postkasse

Alle foreninger, der har et CVR-nummer, er omfattet af loven om Offentlig Digital Post og skal derfor aktivere deres digitale postkasse. For at aktivere den digitale postkasse, skal foreningen have en NemID medarbejdersignatur.

Læs mere om digital post og NemID medarbejdersignatur