Nyhed

Fristen for at indsende årsrapporten for kalenderåret 2020 er rykket til den 30. juni 2021

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C får automatisk 1 måneds ekstra frist til at indsende årsrapporten for 2020. Visse virksomheder kan få forlænget fristen med 3 måneder.

  • 19. maj 2021
  • Regler for virksomheder

Erhvervsministeren har fastsat regler om fristudskydelse for indsendelse af årsrapporter aflagt for kalenderåret 2020. Reglerne betyder, at alle virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B og C, automatisk får 1 måneds ekstra frist til at indsende årsrapporten for regnskabsår afsluttet den 31. december 2020.

Årsrapporten skal derfor indberettes til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni 2021.

Der er tale om en automatisk fristforlængelse, så din virksomhed skal ikke ansøge om at få fristudsættelse.

Visse virksomheder, der på grund af covid-19 har helt særlige udfordringer, kan få 3 måneders fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter for kalenderåret 2020. Det vil sige, at årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 31. august 2021. Det drejer sig om virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B eller C, som er i en af disse 3 situationer:

  1. Virksomheder med væsentlige udenlandske aktiviteter
  2. Virksomheder der ønsker at indsende en udenlandsk modervirksomheds koncernregnskab
  3. Virksomheder der hverken kan afholde fysisk eller elektronisk generalforsamling

Læs, om din virksomhed opfylder betingelserne for at få 3 måneders fristforlængelse, og hvad du skal foretage dig, hvis din virksomhed er omfattet af en af mulighederne.

Fravigelse af vedtægtsbestemmelser

De virksomheder, der har fået forlænget fristen for at indsende årsrapporten for kalenderåret 2020, kan også udskyde den ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamling skal blot afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget inden for den nye frist.

Muligheden for at udskyde den ordinære generalforsamling gælder også, selvom virksomheden i vedtægterne har bestemmelser om, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske på et bestemt tidspunkt, eller at generalforsamlingen skal afholdes på et bestemt tidspunkt. Der er indført midlertidige regler, der betyder, at virksomheden lovligt kan fravige sådanne vedtægtsbestemmelser.

Reglerne træder i kraft den 19. maj 2021.

Bekendtgørelse nr. 913 af 17. maj 2021 om midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter og fravigelse af visse bestemmelser i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19  

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov nr. 912 af 17. maj 2021 om ændring af lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19 (Bemyndigelse til midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter og fravigelse af visse bestemmelser i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler)