Se sagsbehandlingstider

Her kan du se sagsbehandlingstider for sager og ansøgninger sendt til Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 13. april 2023

Slutafregning af kompensation

Hvis du har indberettet til slutafregningen for foråret og sommeren 2020, har du fået en foreløbig opgørelse af virksomhedens kompensation. I opgørelsen får du en indikation af, hvor meget kompensation, virksomheden er berettiget til. Når din indberetning til slutafregningen er færdigbehandlet, modtager du en slutopgørelse, hvor det fremgår, om virksomheden skal tilbagebetale kompensation eller er berettiget til yderligere kompensation.
 
Har virksomheden modtaget kompensation efter foråret og sommeren 2020, skal du indberette til slutafregningen. Fristen for at indberette er den 28. februar 2023.


 

Øvrige sagsbehandlingstider

Bemærk!
Du kan ikke bruge 'Følg din sag' på kompensationsansøgninger.

Alle sager gennemgår disse trin:

  1. Vi har modtaget din sag, og den afventer behandling.
  2. Vi er i gang med at behandle din sag.
  3. Vi har færdigbehandlet din sag, men den afventer endelig registrering i vores IT-systemer.
  4. Vi har færdigbehandlet din sag og sendt en kvitteringsmail.

Aktuel status på sagsbehandlingstider

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

  START 
inden for:
ÆNDRE
inden for:
LUK
inden for:

Personligt ejede virksomheder. (Enkeltmands virksomhed og PMV)

1 uge 24 timer 24 timer
Aktieselskaber og Anpartsselskaber (A/S og Aps) 24 timer 24 timer 1 uge
Frivillige og almindelige foreninger 24 timer 24 timer 24 timer

Når du sender en registrering til os gennem Virk, behandles den oftest automatisk inden for få timer, men nogle sager skal gennemgås af en sagsbehandler.

Hvis en sag skal behandles manuelt

Langt de fleste virksomhedsregistreringer bliver automatisk kontrolleret og færdigbehandles umiddelbart efter, du har afsluttet anmeldelsen. Nogle sagstyper vil dog altid blive udtaget til manuel behandling eller har dele, der skal behandles hos andre myndigheder.

Nedenstående gælder fuldt oplyste sager, hvor vores sagsbehandlere skal gennemgå registreringer og dokumenter.

Når du vil starte en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
1 - 2 uger
Erhvervsdrivende fond 4 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Start virksomhed på Virk

Når du vil ændre oplysninger om en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
1 - 2 uger
Fusion og spaltning 9 - 11 uger
Erhvervsdrivende fond 8 - 12 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har registreret ændringer i skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Ændre virksomhed på Virk

Når du vil lukke en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
1 - 2 uger 
Erhvervsdrivende fond 4 uger 
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har afmeldt skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Luk virksomhed på Virk

Øvrige

Virksomhedstype Behandlingstid
Genoptag virksomhed 1 - 2 uger
Klage over afgifter for for sent indberettet årsrapport 4 - 6 uger

Dokumenter og certifikater

Dokumenttype Behandlingstid
Serviceattest 1 - 2 uger
Standardlevering fra CVR.dk* 10 hverdage
Ekspreslevering fra CVR.dk* Samme dag, hvis bestilt hverdage inden kl. 13:00

* Kopier af ældre dokumenter, der skal hentes hjem fra fjernarkiv, kan have flere ugers ekstra behandlingstid. Du vil få direkte besked, hvis din bestilling er berørt.

Bestil dokumenter og certifikater fra CVR.dk 

Takster for registreringer og ændringer

Nogle registreringer og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis.

Læs priserne for registreringer og ændringer