Se sagsbehandlingstider

Her kan du se sagsbehandlingstider for sager og ansøgninger sendt til Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 3. april 2024

Slutafregning af kompensation

Det er ikke længere muligt for aktive virksomheder at indberette til slutafregning af kompensation som følge af coronavirus/covid-19. Når Erhvervsstyrelsen har færdigbehandlet din indberetning til slutafregningen, modtager virksomheden en slutopgørelse i Digital Post, hvoraf det fremgår, om virksomheden skal tilbagebetale kompensation, er berettiget til yderligere kompensation eller har modtaget det korrekte kompensationsbeløb.

Læs mere om sagsbehandlingstider på 'Slutafregning af kompensation'

Slutafregning for ikke-aktive virksomheder

Fristen for at indberette til slutafregning på vegne af ikke-aktive virksomheder var den 30. september 2023. Dette gælder for virksomheder, der ændrede status til fx ophørt, opløst ved fusion eller under konkurs inden den 1. marts 2023. 

Virksomheder, der har skiftet status som følge af spaltning, dødsfald, oversendelse til tvangsopløsning eller sletning hører snarest fra Erhvervsstyrelsen med henblik på slutafregning.

Læs mere om slutafregning for ikke-aktive virksomheder på Virk


 

Øvrige sagsbehandlingstider

Bemærk!
Du kan ikke bruge 'Følg din sag' på kompensationsansøgninger.

Alle sager gennemgår disse trin:

  1. Vi har modtaget din sag, og den afventer behandling.
  2. Vi er i gang med at behandle din sag.
  3. Vi har færdigbehandlet din sag, men den afventer endelig registrering i vores IT-systemer.
  4. Vi har færdigbehandlet din sag og sendt en kvitteringsmail.

Aktuel status på sagsbehandlingstider

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

 START 
inden for:
ÆNDRE
inden for:
LUK
inden for:
Personligt ejede virksomheder. (Enkeltmands virksomhed og PMV)1 uge24 timer24 timer
Aktieselskaber og Anpartsselskaber (A/S og Aps)24 timer24 timer1 uge
Frivillige og almindelige foreninger24 timer24 timer24 timer

Når du sender en registrering til os gennem Virk, behandles den oftest automatisk inden for få timer, men nogle sager skal gennemgås af en sagsbehandler.

Hvis en sag skal behandles manuelt

Langt de fleste virksomhedsregistreringer bliver automatisk kontrolleret og færdigbehandles umiddelbart efter, du har afsluttet anmeldelsen. Nogle sagstyper vil dog altid blive udtaget til manuel behandling eller har dele, der skal behandles hos andre myndigheder.

Nedenstående gælder fuldt oplyste sager, hvor vores sagsbehandlere skal gennemgå registreringer og dokumenter.

Når du vil starte en virksomhed

VirksomhedstypeBehandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 - 4 uger
Erhvervsdrivende fond4 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet1-2 uger

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Start virksomhed på Virk

Når du vil ændre oplysninger om en virksomhed

VirksomhedstypeBehandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
4 - 6 uger
Fusion og spaltning4 - 6 uger
Erhvervsdrivende fond8 - 12 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet1 - 2 uger

Hvis du har registreret ændringer i skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Ændre virksomhed på Virk

Når du vil lukke en virksomhed

VirksomhedstypeBehandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
4 - 6 uger 
Erhvervsdrivende fond4 uger 
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet1 - 2 uger

Hvis du har afmeldt skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Luk virksomhed på Virk

Øvrige

VirksomhedstypeBehandlingstid
Genoptag virksomhed4 - 6 uger
Klage over afgifter for for sent indberettet årsrapport4 - 6 uger

Dokumenter og certifikater

DokumenttypeBehandlingstid
Serviceattest1 - 2 uger
Standardlevering fra CVR.dk*10 hverdage
Ekspreslevering fra CVR.dk*Samme dag, hvis bestilt hverdage inden kl. 13:00

* Kopier af ældre dokumenter, der skal hentes hjem fra fjernarkiv, kan have flere ugers ekstra behandlingstid. Du vil få direkte besked, hvis din bestilling er berørt.

Bestil dokumenter og certifikater fra CVR.dk 

Takster for registreringer og ændringer

Nogle registreringer og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis.

Læs priserne for registreringer og ændringer