Se sagsbehandlingstider

Her kan du se sagsbehandlingstider for sager og ansøgninger sendt til Erhvervsstyrelsen.

 • Opdateret 19. april 2021

Kompensation coronavirus/covid-19

Nedenstående sagsbehandlingstider gælder for ansøgninger vedrørende:

 • Lønkompensation
 • Faste omkostninger (Ændret svarfrist. Læs note under tabellen) 
 • Selvstændige og freelancere
 • Arrangører
Dato for ansøgning

Forventet svar på, om din ansøgning er færdigbehandlet, eller om du skal indsende supplerende information

Fra og med den 15. marts til og med den 21. marts Senest den 15. april
Fra og med den 22. marts til og med den 28. marts Senest den 22. april
Fra og med den 29. marts til og med den 4. april Senest den 29. april
Fra og med den 5. april til og med den 11. april Senest den 6. maj

Opdateret 19. april

Note om ændret svarfrist for kompensation for 'faste omkostninger':

 • Erhvervsstyrelsen har været ramt af et coronatilfælde, som i en periode har betydet nedsat produktion og forsinket oplæring af nye sagsbehandlere på kompensationsordningen for faste omkostninger. Det betyder også, at Erhvervsstyrelsen ikke kan overholde de tidsfrister, der tidligere er meldt ud.

  I stedet for de tidligere udmeldte frister vil alle ansøgninger på faste omkostninger indsendt til og med d. 4. april 2021 blive sagsbehandlet inden udgangen af april.

  For at sikre en hurtig sagsbehandling af din ansøgning kan du følge Erhvervsstyrelsens vejledning om kompensationsberettigede faste omkostninger samt vælge at søge for de omkostninger, du tidligere har fået godkendt.

  For de øvrige kompensationsordninger gælder de frister, der tidligere er meldt ud.

Slutafregning af kompensation i forbindelse med coronavirus/covid-19

Slutafregning er åbnet for følgende kompensationsordninger:

 • Faste omkostninger
 • Selvstændige

Erhvervsstyrelsen slutafregner så hurtigt som muligt. Det forventes, at virksomheder, som indsender deres slutafregning i april, vil høre fra styrelsen i løbet af maj.

Styrelsen forventer at kunne udmelde nærmere sagsbehandlingstids-forventninger, når de første slutafregningssager er behandlet.

Udbetaling af kompensation

Så snart din ansøgning er færdigbehandlet, vil du modtage et brev i din virksomheds digitale postkasse.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 7 hverdage, fra du har fået godkendelsesbrevet, til hele beløbet sættes ind på din virksomheds NemKonto.


 

Øvrige sagsbehandlingstider

Bemærk!
Du kan ikke bruge 'Følg din sag' på kompensationsansøgninger.

Alle sager gennemgår disse trin:

 1. Vi har modtaget din sag, og den afventer behandling.
 2. Vi er i gang med at behandle din sag.
 3. Vi har færdigbehandlet din sag, men den afventer endelig registrering i vores IT-systemer.
 4. Vi har færdigbehandlet din sag og sendt en kvitteringsmail.

Aktuel status på sagsbehandlingstider

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

  START 
inden for:
ÆNDRE
inden for:
LUK
inden for:

Personligt ejede virksomheder. (Enkeltmands virksomhed og PMV)

1 uge 24 timer 24 timer
Aktieselskaber og Anpartsselskaber (A/S og Aps) 24 timer 24 timer 1 uge
Frivillige og almindelige foreninger 24 timer 24 timer 24 timer
Iværksætterselskaber (IVS)   24 timer 1 uge

Når du sender en registrering til os gennem Virk Indberet, behandles den oftest automatisk inden for få timer, men nogle sager skal gennemgås af en sagsbehandler.

Hvis en sag skal behandles manuelt

Langt de fleste virksomhedsregistreringer bliver automatisk kontrolleret og færdigbehandles umiddelbart efter, du har afsluttet anmeldelsen. Nogle sagstyper vil dog altid blive udtaget til manuel behandling eller har dele, der skal behandles hos andre myndigheder.

Nedenstående gælder fuldt oplyste sager, hvor vores sagsbehandlere skal gennemgå registreringer og dokumenter.

Når du vil starte en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 - 4 uger
Erhvervsdrivende fond 4 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Start virksomhed på Virk Indberet

Når du vil ændre oplysninger om en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
4 - 6 uger
Fusion og spaltning 6 - 8 uger
Erhvervsdrivende fond 8 - 12 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har registreret ændringer i skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Ændre virksomhed på Virk Indberet

Når du vil lukke en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 - 4 uger 
Erhvervsdrivende fond 4 uger 
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har afmeldt skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Luk virksomhed på Virk Indberet

Øvrige

Virksomhedstype Behandlingstid
Genoptag virksomhed 2 - 4 uger
Klage over afgifter for for sent indberettet årsrapport 4 - 6 uger

Dokumenter og certifikater

Dokumenttype Behandlingstid
Serviceattest 1 - 2 uger
Standardlevering fra CVR på Virk* 10 hverdage
Ekspreslevering fra CVR på Virk* Samme dag, hvis bestilt hverdage inden kl.13:00

* Kopier af ældre dokumenter, der skal hentes hjem fra fjernarkiv, kan have flere ugers ekstra behandlingstid. Du vil få direkte besked, hvis din bestilling er berørt.

Bestil dokumenter og certifikater fra CVR på Virk

Takster for registreringer og ændringer

Nogle registreringer og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis.

Læs priserne for registreringer og ændringer