Se sagsbehandlingstider

Her kan du se sagsbehandlingstider for sager og ansøgninger sendt til Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 27. januar 2022

Kompensation coronavirus/covid-19

Erhvervsstyrelsen behandler ansøgninger om kompensation hurtigst muligt. Nedenstående sagsbehandlingstider gælder for ansøgninger vedrørende:

  • Lønkompensation
  • Faste omkostninger
  • Kompensation for tabt omsætning og tabt indkomst
  • Arrangører 
Dato for ansøgning

Du kan forvente svar: 

Fra og med den 27. december til og med den 2. januar Senest den 27. januar 
Fra og med den 3. januar til og med den 9. januar  Senest den 3. februar
Fra og med den 10. januar til og med den 16. januar  Senest den 10. februar
Fra og med den 17. januar til og med den 23. januar Senest den 17. februar

Opdateret den 24. januar 

Udbetaling af kompensation 

Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du modtage et brev i din virksomheds digitale postkasse.
Vær opmærksom på, at der kan gå op til 7 hverdage, fra du har fået godkendelsesbrevet, til hele beløbet sættes ind på din virksomheds NemKonto.. 

Arrangører

Kompensationsordningen for arrangører har modtaget ekstraordinært mange ansøgninger op til ansøgningsfristen den 31. oktober 2021. Det betyder, at Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid er længere end normalt. Erhvervsstyrelsen stræber efter gennem dialog med relevante ansøgere, brancheforeninger osv. løbende at informere om sagsbehandlingen. 

Slutafregning af kompensation

Erhvervsstyrelsen modtager fortsat ansøgninger om kompensation fra virksomheder og freelancere, der er berørt af covid-19 restriktioner. For at hjælpe dem hurtigst muligt prioriterer Erhvervsstyrelsen udbetaling af yderligere kompensation forud for slutafregningen.

På Virk skal du indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning.

Det er også på Virk, du får en foreløbig opgørelse af din kompensation, når du har indberettet til slutafregningen. I opgørelsen får du en indikation af, hvor meget kompensation, du er berettiget til. Når din indberetning til slutafregningen er sagsbehandlet, får du en slutopgørelse, hvor det fremgår om du skal tilbagebetale kompensation, eller er berettiget til yderligere kompensation.


 

Øvrige sagsbehandlingstider

Bemærk!
Du kan ikke bruge 'Følg din sag' på kompensationsansøgninger.

Alle sager gennemgår disse trin:

  1. Vi har modtaget din sag, og den afventer behandling.
  2. Vi er i gang med at behandle din sag.
  3. Vi har færdigbehandlet din sag, men den afventer endelig registrering i vores IT-systemer.
  4. Vi har færdigbehandlet din sag og sendt en kvitteringsmail.

Aktuel status på sagsbehandlingstider

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

  START 
inden for:
ÆNDRE
inden for:
LUK
inden for:

Personligt ejede virksomheder. (Enkeltmands virksomhed og PMV)

1 uge 24 timer 24 timer
Aktieselskaber og Anpartsselskaber (A/S og Aps) 24 timer 24 timer 1 uge
Frivillige og almindelige foreninger 24 timer 24 timer 24 timer
Iværksætterselskaber (IVS)   24 timer 1 uge

Når du sender en registrering til os gennem Virk, behandles den oftest automatisk inden for få timer, men nogle sager skal gennemgås af en sagsbehandler.

Hvis en sag skal behandles manuelt

Langt de fleste virksomhedsregistreringer bliver automatisk kontrolleret og færdigbehandles umiddelbart efter, du har afsluttet anmeldelsen. Nogle sagstyper vil dog altid blive udtaget til manuel behandling eller har dele, der skal behandles hos andre myndigheder.

Nedenstående gælder fuldt oplyste sager, hvor vores sagsbehandlere skal gennemgå registreringer og dokumenter.

Når du vil starte en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 uger
Erhvervsdrivende fond 4 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Start virksomhed på Virk

Når du vil ændre oplysninger om en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 uger
Fusion og spaltning 2 - 4 uger
Erhvervsdrivende fond 8 - 12 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har registreret ændringer i skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Ændre virksomhed på Virk

Når du vil lukke en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 uger 
Erhvervsdrivende fond 4 uger 
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har afmeldt skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Luk virksomhed på Virk

Øvrige

Virksomhedstype Behandlingstid
Genoptag virksomhed 2 uger
Klage over afgifter for for sent indberettet årsrapport 4 - 6 uger

Dokumenter og certifikater

Dokumenttype Behandlingstid
Serviceattest 1 - 2 uger
Standardlevering fra CVR på Virk* 10 hverdage
Ekspreslevering fra CVR på Virk* Samme dag, hvis bestilt hverdage inden kl.13:00

* Kopier af ældre dokumenter, der skal hentes hjem fra fjernarkiv, kan have flere ugers ekstra behandlingstid. Du vil få direkte besked, hvis din bestilling er berørt.

Bestil dokumenter og certifikater fra CVR på Virk

Takster for registreringer og ændringer

Nogle registreringer og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis.

Læs priserne for registreringer og ændringer