Se sagsbehandlingstider

Her kan du se sagsbehandlingstider for sager og ansøgninger sendt til Erhvervsstyrelsen.

 • Opdateret 29. juli 2021

Kompensation coronavirus/covid-19

Nedenstående sagsbehandlingstider gælder for ansøgninger vedrørende:

 • Lønkompensation
 • Faste omkostninger (Ændret svarfrist. Læs note 1 under tabellen) 
 • Selvstændige og freelancere
 • Arrangører  (Ændret svarfrist. Læs note 2 under tabellen)
Dato for ansøgning

Forventet svar på, om din ansøgning er færdigbehandlet, eller om du skal indsende supplerende information

Fra og med den 21. juni til og med den 27. juni Senest den 22. juli
Fra og med den 28. juni til og med den 4. juli Senest den 29. juli
Fra og med den 5. juli til og med den 11. juli Senest den 5. august
Fra og med den 12. juli til og med den 18. juli Senest den 12. august

Opdateret 29. juli

Note 1. Om ændret svarfrist for kompensation for 'Faste omkostninger':

 • Erhvervsstyrelsen modtager fortsat mange ansøgninger på kompensationsordningen for faste omkostninger. Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem, men nogle vil opleve en sagsbehandlingstid, der er lidt længere end de forventede sagsbehandlingstider, der fremgår af skemaet.
   
 • Erhvervsstyrelsen forventer, at alle sager, der er modtaget mellem d. 3. maj og 6. juni, vil være sagsbehandlet senest d. 2. juli, og at alle sager modtaget mellem d. 7. og 13. juni vil være sagsbehandlet senest d. 9. juli. For sager modtaget efter d. 13. juni følger de forventede sagsbehandlingstider de datoer, der fremgår af skemaet.

Note 2. Om ændret svarfrist for kompensation for 'Arrangørordningen':

 • Kompensationsordningen for arrangører har modtaget ekstraordinært mange ansøgninger op til ansøgningsfristen den 28. februar 2021, som vedrørte arrangementer i perioden 6. marts 2020 til 31. august 2020. Det betyder, at Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid er længere end normalt.

  Erhvervsstyrelsen stræber efter gennem dialog med relevante ansøgere, brancheforeninger etc. løbende at informere om sagsbehandlingen. Der er pt. 208 åbne sager på kompensationsordningen for arrangører.

Slutafregning af kompensation i forbindelse med coronavirus/covid-19

Slutafregning er nu åbnet for flere kompensationsordninger.

På Virk skal du indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning.

Det er også på Virk, du får en foreløbig opgørelse af din kompensation. I opgørelsen vil det fremgå, om du skal tilbagebetale kompensation, eller er berettiget til yderligere kompensation.

Erhvervsstyrelsen modtager fortsat ansøgninger om kompensation fra virksomheder, der er ramt af covid-19 restriktionerne. For at hjælpe virksomhederne hurtigst muligt gennem krisen prioriterer Erhvervsstyrelsen udbetaling af yderligere kompensation forud for slutafregningen.

Erhvervsstyrelsen forventer at kunne udmelde en sagsbehandlingstid for slutafregning ultimo august 2021.

Udbetaling af kompensation

Så snart din ansøgning er færdigbehandlet, vil du modtage et brev i din virksomheds digitale postkasse.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 7 hverdage, fra du har fået godkendelsesbrevet, til hele beløbet sættes ind på din virksomheds NemKonto.


 

Øvrige sagsbehandlingstider

Bemærk!
Du kan ikke bruge 'Følg din sag' på kompensationsansøgninger.

Alle sager gennemgår disse trin:

 1. Vi har modtaget din sag, og den afventer behandling.
 2. Vi er i gang med at behandle din sag.
 3. Vi har færdigbehandlet din sag, men den afventer endelig registrering i vores IT-systemer.
 4. Vi har færdigbehandlet din sag og sendt en kvitteringsmail.

Aktuel status på sagsbehandlingstider

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

  START 
inden for:
ÆNDRE
inden for:
LUK
inden for:

Personligt ejede virksomheder. (Enkeltmands virksomhed og PMV)

1 uge 24 timer 24 timer
Aktieselskaber og Anpartsselskaber (A/S og Aps) 24 timer 24 timer 1 uge
Frivillige og almindelige foreninger 24 timer 24 timer 24 timer
Iværksætterselskaber (IVS)   24 timer 1 uge

Når du sender en registrering til os gennem Virk Indberet, behandles den oftest automatisk inden for få timer, men nogle sager skal gennemgås af en sagsbehandler.

Hvis en sag skal behandles manuelt

Langt de fleste virksomhedsregistreringer bliver automatisk kontrolleret og færdigbehandles umiddelbart efter, du har afsluttet anmeldelsen. Nogle sagstyper vil dog altid blive udtaget til manuel behandling eller har dele, der skal behandles hos andre myndigheder.

Nedenstående gælder fuldt oplyste sager, hvor vores sagsbehandlere skal gennemgå registreringer og dokumenter.

Når du vil starte en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 - 4 uger
Erhvervsdrivende fond 4 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har registreret skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Start virksomhed på Virk Indberet

Når du vil ændre oplysninger om en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 - 4 uger
Fusion og spaltning 8 - 10 uger
Erhvervsdrivende fond 8 - 12 uger
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har registreret ændringer i skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Ændre virksomhed på Virk Indberet

Når du vil lukke en virksomhed

Virksomhedstype Behandlingstid
Enkeltmandsvirksomhed og PMV
I/S og K/S (med personer som ejere)
1 uge
IVS, ApS, A/S, P/S, filial og VMBA
I/S og K/S (med kapitalselskaber som ejere)
2 - 4 uger 
Erhvervsdrivende fond 4 uger 
Virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet 8 uger

Hvis du har afmeldt skatte- og afgiftsmæssige pligter, fx moms, ansatte eller import/eksport, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

Luk virksomhed på Virk Indberet

Øvrige

Virksomhedstype Behandlingstid
Genoptag virksomhed 2 - 4 uger
Klage over afgifter for for sent indberettet årsrapport 4 - 6 uger

Dokumenter og certifikater

Dokumenttype Behandlingstid
Serviceattest 1 - 2 uger
Standardlevering fra CVR på Virk* 10 hverdage
Ekspreslevering fra CVR på Virk* Samme dag, hvis bestilt hverdage inden kl.13:00

* Kopier af ældre dokumenter, der skal hentes hjem fra fjernarkiv, kan have flere ugers ekstra behandlingstid. Du vil få direkte besked, hvis din bestilling er berørt.

Bestil dokumenter og certifikater fra CVR på Virk

Takster for registreringer og ændringer

Nogle registreringer og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis.

Læs priserne for registreringer og ændringer