Nyhed

Erhvervsstyrelsen udgiver opdateret vejledning om bogføring

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en opdateret vejledning om bogføring. Vejledningen er en hjælp til virksomheder, rådgivere og udbydere af digitale bogføringssystemer, der ønsker at forstå og overholde kravene i bogføringsloven for at kunne tilpasse deres standardløsning.

  • 3. februar 2023
  • Regler for virksomheder

Er du revisor, bogholder eller udbyder af et digitalt bogføringssystem? Eller beskæftiger du dig jævnligt med bogføring?

Så er denne vejledning noget for dig!

Erhvervsstyrelsen har den 1. februar offentliggjort en opdateret vejledning, som skal gøre det nemmere at forstå og overholde bestemmelserne i Lov nr. 700 af 24. maj om bogføring (bogføringsloven).

For at bogføre korrekt, er det vigtigt at kende til de lovmæssige krav til virksomhedernes bogføring. I vejledningen kan du finde gode råd og information om, hvad virksomhederne bør være opmærksomme på ift. tilrettelæggelsen af deres bogføring, beskrivelse af deres bogføringsprocedure, opbevaring af deres regnskabsmateriale og ift. registreringer, dokumentation, valuta og afstemninger.

Den opdaterede vejledning behandler også de nye krav til digitale standard bogføringssystemer. Udbydere af sådanne systemer kan finde vejledning til, hvordan kravene til 1) registreringer- og bilagsopbevaring, 2) IT-sikkerhed, og 3) automatisering skal forstås. Som udbyder vil du også kunne læse mere om anmeldelses- og registreringsprocessen for digitale standard bogføringssystemer hos Erhvervsstyrelsen.   

Vejledningen handler på nuværende tidspunkt navnlig om de almindelige krav til bogføring i den nye bogføringslov og de krav til digitale standard bogføringssystemer, som netop er trådt i kraft. Når krav til specialudviklede og andre ikke-registrerede bogføringssystemer og krav om digital bogføring i virksomheder senere træder i kraft, vil vejledning blive udbygget, så den også kan hjælpe virksomheder med at overholde reglerne på disse områder.

Kravene til digitale bogføringssystemer og krav om digital bogføring skal gøre det lettere for virksomheder at efterleve kravene til bogføring, både i forhold til korrekt registrering af virksomhedens transaktioner og betryggende opbevaring af bilag. Og det skal gøre det muligt at automatisere en række bogførings- og indberetningsprocesser, så virksomhederne kan bruge mere tid på forretningen.

Det forudsætter imidlertid, at reglerne bliver efterlevet, og derfor er der også indført nye regler om kontrol med bogføringen og mulighed for skærpet bødestraf i tilfælde af mere omfattende overtrædelser. Med vejledningen ønsker Erhvervsstyrelsen at understøtte virksomhederne i at bogføre korrekt, og at gøre det så nemt som muligt at overholde lovens regler.

Se Vejledning om bogføring