Nyhed

Erhvervsstyrelsen igangsætter systematisk indsamling af informationer fra hjemmesider til brug for kontrol og tilsyn

Informationerne skal indsamles ved web scraping og hjælpe med at skabe et datadrevet tilsyn med virksomheder omfattet af hvidvaskloven.

  • 20. september 2021
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen igangsætter nu systematisk indsamling af information fra hjemmesider for at skabe et datadrevet tilsyn. Indsamlingen af data vil ske ved hjælp af web scraping.

Web scraping af virksomheders hjemmesider skal hjælpe med at afgøre, om virksomhederne er omfattet af hvidvaskloven. Web scraping går ud på, for en given virksomhed, at opsamle al tekst fra deres hjemmeside og midlertidigt lagre denne tekst til videre analyse. Tekstinformationen behandles efterfølgende for at estimere virksomhedens arbejdsområde og derved om Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn skal føre kontrol med virksomhedens overholdelse af hvidvaskloven.

Indsamlingen sker med hjemmel i bekendtgørelsen om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

I den forbindelse vil det være nødvendigt at indsamle og behandle personoplysninger, og Erhvervsstyrelsen er derfor forpligtet til at oplyse om indsamlingen jf. persondataforordningens artikel 14.

Se oplysningsskemaet om behandling af personoplysninger ifm. web scraping

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål til behandlingen af dine data, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på [email protected].