Nyhed

Erhvervsstyrelsen forlænger ansøgningsfristen for kompensationsordningen for faste omkostninger

Kommissionen hæver statsstøtteloftet for kompensation og forlænger reglerne til sommeren 2022. På den baggrund forlænger Erhvervsstyrelsen ansøgningsfristen for kompensationsordningen for faste omkostninger til efter kompensationsordningens udløb.

  • 9. december 2021
  • Nyt om coronavirus/covid-19: Kompensation og slutafregning

Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger kræver godkendelse af EU-kommissionen. Europa-Kommissionen har desuden fastsat et loft for den kompensation, koncernforbundne virksomheder samlet set må modtage. Europa-Kommissionen anvender i denne forbindelse en koncerndefinition som er tæt på definitionen i årsregnskabsloven.

Europa-Kommissionen har den 18. november 2021 besluttet at ændre de midlertidige statsstøttebestemmelser Temporary Framework (TF). Det betyder konkret, at loftet for den kompensation, som danske koncerner kan få, er blevet hævet: 

  • TF.3.1: Fra ca. 13,3 mio. kr. til ca. 17 mio. kr.
  • TF 3.12: Fra ca. 74 mio. kr. til ca. 89 mio. kr.  

Dette kommer en række danske virksomheder, primært større, til gavn. De vil kunne få op til ca. 18,5 mio. kr. mere i kompensation for deres faste omkostninger.

Kommissionen har også valgt at forlænge TF-bestemmelserne fra den 31. december 2021 til den 30. juni 2022. På den baggrund vil Erhvervsstyrelsen forlænge ansøgningsfristen for kompensationsordningen for faste omkostninger til den 31. januar 2022.

Læs mere om statsstøttereglerne på kompensationsordningen for faste omkostninger