Nyhed

To danske projekter udvalgt til at deltage i det første fælleseuropæiske projekt om brint

Erhvervsstyrelsen har endeligt udvalgt to danske projekter til at deltage i det første europæiske storskalaprojekt om brint. De danske projekter skal bidrage til etableringen af et europæisk marked for brint og PtX, som skal sætte skub i den grønne omstilling og skabe nye grønne arbejdspladser.

  • 31. august 2021
  • International handel

Dansk deltagelse i et europæisk storskalaprojekt kan medvirke til at kickstarte udviklingen af PtX i Danmark. Regeringen ser stort potentiale i, at vedvarende brint produceret med PtX-teknologi kan bidrage til at understøtte dansk konkurrenceevne samt bidrage til at indfri Danmarks nationale, europæiske og globale klimaambitioner.

Derfor har Regeringen besluttet at Danmark skal deltage i et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) for brint og har afsat i alt 850 mio. kr. til Danmarks deltagelse. Den 7. april afsluttede Erhvervsstyrelsen en ansøgningsrunde for deltagelse i et IPCEI, og har nu udvalgt to projekter:

  • Green Fuels for Denmark, repræsenteret af Ørsted
  • HySynergy 2.0, repræsenteret af Everfuel

Udvælgelsen af de to projekter er sket ud fra en samlet vurdering af ansøgningerne på baggrund af ansøgningsrundens fastsatte vurderingskriterier. 

Green Fuels for Denmark-projektet samler ledende danske selskaber, der repræsenterer efterspørgsels- og udbudssiden inden for bæredygtige brændsler i et partnerskab om at udvikle et nyt og banebrydende produktionsanlæg til brint og e-brændstoffer.

HySynergy 2.0-projektet involverer et stort elektrolyseanlæg, der indebærer integration med både elnet og fjernvarmenet, integration med et raffinaderi, modulær distribution samt forberedelse til supplerende produktion af ”e-fuels”.

Europa-Kommissionen skal nu vurdere, om det fælleseuropæiske projekt lever op til IPCEI-retningslinjerne og dermed kan modtage statsstøtte.

De to projekter er den 31. august 2021 meldt ind til Europa-Kommissionen i en samlet prænotifikation med projekter fra 17 andre lande. Europa-Kommissionen skal indledningsvis vurdere projekterne forud for den endelige notifikation og godkendelse, der forventes at finde sted i 2022.

Læs mere om udvælgelsen og de to projekter på Erhvervsstyrelsens hjemmeside