Publikation

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt udbydere af standardsystemer til bogføring

I forbindelse med implementeringen af den nye bogføringslov fra 2022 fastsættes krav til digitale bogføringssystemer. Denne rapport undersøger, i hvilket omfang udbydere af standardsystemer til bogføring allerede opfylder disse krav. 

  • 27. september 2022

Rapporten sammenfatter resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelsen blandt udbydere af digitale standard bogføringssystemer.  

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen har bl.a. været at få klarlagt, i hvilket omfang udbydere allerede efterlever de pågældende krav. Undersøgelsen har også skulle skabe grundlag for at kunne estimere, i hvilken grad de foreløbige krav medfører administrative og økonomiske byrder for de respektive udbydere.  

Rapporten viser, at det varierer en del hvor stor en andel af kravene inden for hver af de tre områder, udbyderne i gennemsnit opfylder, og særligt kravområdet vedrørende automatisering af processer har en lavere gennemsnitlig opfyldelsesgrad.   

Rapporten er udarbejdet af KPMG for Erhvervsstyrelsen. 

Mere om emnet

Business case for forslag til ny bogføringslov

Business case for Automatisk Erhvervsrapportering