Nyhed

Børsnoterede virksomheders fremtidige regnskabsaflæggelse

Orientering om fremtidig aflæggelse af års- og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder og rådgivere.

  • 22. november 2021
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Rammerne for de børsnoterede virksomheders regnskabsaflæggelse ændres løbende. Det gælder ikke mindst selve regnskabsreglerne i primært IFRS og årsregnskabsloven, man som børsnoteret virksomhed er omfattet af. Men også rammerne for indberetningen af regnskabsdokumentet og for den myndighedskontrol, som års- og delårsrapporterne er underlagt, ændres i disse år. Hertil kommer et stigende internationalt fokus på rapportering omkring bæredygtighed og anden ikke-finansiel information.

Erhvervsstyrelsen ønsker med denne information at gøre de børsnoterede virksomheder og deres rådgivere opmærksomme på en række forhold, der kan være nyttige i forhold til bl.a. den fremtidige aflæggelse af års- og delårsrapporter. Det gælder såvel ny regulering m.v. som forhold, styrelsen har konstateret i sin kontrol.

Læs mere om den fremtidige aflæggelse af års- og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder og deres rådgivere