Årsrapporter og regnskaber

Erhvervsstyrelsen administrerer årsregnskabsloven. Det vil sige, at styrelsen forbereder forslag til ændringer af loven og fortolker og vejleder om årsregnskabsloven.

Styrelsen sørger også for offentliggørelse af virksomhedernes årsrapporter.

Årsregnskabsloven regulerer bestemmelserne for årsrapporter, herunder reglerne for udarbejdelse og indsendelse af årsrapporter for en lang række virksomhedstyper.

Erhvervsstyrelsen påser, at årsregnskabsloven overholdes og kan derfor pålægge virksomheder at følge årsregnskabsloven og dens bekendtgørelser.

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde pålægge virksomhedsledelsen afgifter eller tvangsbøder, og i særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen oversende virksomheden til skifteretten med henblik på tvangsopløsning.