Nyhed

Virtuelt hackaton med geodata og kunstig intelligens skal finde nye grønne løsninger

Geodata har potentiale i udviklingen af grønne løsninger, som bruger kunstig intelligens. Derfor inviterer Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Digitaliseringsstyrelsen til et virtuelt hackaton.

  • 14. december 2020
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

Data og kunstig intelligens vurderes fra flere sider at kunne bidrage til vækst og styrke den grønne omstilling af Danmark. Med henblik på at vurdere mulighederne for anvendelse af kunstig intelligens med geodata afholdes derfor et hackaton med fokus på at udvikle løsninger, der benytter data fra et eller flere af disse datasæt:

  • Ortofoto/Satellitfoto - geometrisk oprettede billeder af hele Danmarks landskab set fra oven
  • Danmarks Højdemodel - digital terrænmodel, overflademodel og 3D punktsky af hele Danmark
  • GeoDanmark data - topografiske kortobjekter
  • Skråfoto - billeder af hele Danmark set skråt fra oven, optaget fra fly
  • Extra bytes - nyere LIDAR-data bestående af amplitude og pulse width, som ikke tidligere har være udstillet på denne måde.

Alle de anvendte datakilder er en del af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings arbejde med ansvarlig udstilling af data. Deltagerne skal på baggrund af datasættene udvikle en ny ide, koncept, prototype eller lignende, som kan skabe værdi og samtidig gerne understøtte en målsætning om grøn omstilling.

Hackaton skydes i gang i januar
Det planlagte hackaton afvikles over en periode på to uger i starten af 2021. Hackatonet indledes med et virtuelt opstartsevent den 25. januar 2021. Her vil Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fortælle om data. Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Landbrugsstyrelsen samt KMD vil herefter hver især fortælle om, hvordan de ser geodata anvendt til at løse fremtidige udfordringer.

Herefter arbejder deltagerne med data på egen hånd. Undervejs er der mulighed for en 30 minutters virtuel 1:1 sparringsession med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Finale i februar
Hackatonet afsluttes med et virtuelt afslutningsevent den 5. februar 2021. Her vil deltagerne præsentere resultatet af deres arbejde for en jury bestående af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Digitaliseringsstyrelsen, Københavns Kommune, KL samt Dansk Industri.

Juryen vil foretage en samlet vurdering af de enkelte bidrag og inddrage forhold om, hvilke data der bruges, forventet gevinstpotentiale, påvirkning af grøn omstilling etc. og udpege en vinder.
 

FAKTA:

Hackatonet vil af hensyn til smittespreding af coronavirus/covid-19 foregå online med anvendelse af digitale hjælpemidler.

Vinderen får mulighed for at præsentere sit bidrag sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering på et arrangement i relation til konferencen OffDig 2021.
 
Alle deltagere får mulighed for at få deres virksomheds case præsenteret på de arrangerende myndigheders hjemmesider og i fremtidigt kommunikationsmateriale om innovation med offentlige data og kunstig intelligens.

Tilmelding sker ved henvendelse til Martin Zagler fra Erhvervsstyrelsen. Interesserede virksomheder vil herefter modtage separat invitation med yderligere detaljer. Da anvendelsesmulighederne for data er mangfoldige ønskes en bred deltagerkreds af virksomheder.

Frist for tilmelding er 18. januar 2021

Kontakt og tilmelding:

Martin Zagler, Erhvervsstyrelsen
[email protected]