Nyhed

Virksomheder kan nu få dispensation fra ansøgningsfristen i Arrangørordningen

Erhvervsministeren har givet Erhvervsstyrelsen mulighed for at dispensere fra ansøgningsfristerne i bekendtgørelserne om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer.

  • 18. januar 2022
  • Nyt om coronavirus/covid-19: Kompensation og slutafregning

Det er nu muligt for virksomheder at søge dispensation, hvis de har ansøgt arrangørordningen efter ansøgningsfristen eller har afholdt sig fra at søge om kompensation, fordi fristen var overskredet.

Dispensation fra ansøgningsfristen forudsætter, at arrangøren lever op til de betingelser, som fremgår af bekendtgørelserne, samt alle de følgende betingelser:

  1. at virksomhedens øverste ledelse påviseligt har haft en berettiget forventning om, at ansøgning var afsendt rettidigt, fx ved at ledelsen er bragt i vildfarelse om ansøgningen og fx har truffet beslutning om ansættelsesretlige konsekvenser som følge heraf (arrangøren skal kunne dokumentere at have haft en forventning om, at ansøgningen var korrekt indsendt),
  2. at arrangøren ikke har udvist retsfortabende passivitet i forbindelse med ansøgning om dispensation (arrangøren har reageret og gjort Erhvervsstyrelsen opmærksom på problemet inden for rimelig tid), og
  3. at kompensation kan ydes inden for gældende statsstøttegodkendelser (arrangøren kan ikke opnå dispensation, hvis fx det beløbsmæssige loft for kompensation til virksomheden allerede er nået)

Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund overveje mulighederne for at genoptage allerede modtagne ansøgninger om dispensation. 

Læs mere om muligheden for dispensation fra ansøgningsfristen