Nyhed

Virksomheder kan allerede nu vælge en bæredygtighedsrevisor, før CSRD-lovforslaget træder i kraft

Virksomheder, som skal rapportere om bæredygtighed for regnskabsåret 2024, har mulighed for allerede nu at vælge en "bæredygtighedsrevisor", selvom den danske lovgivning, der gennemfører CSRD, ikke er trådt i kraft endnu.

  • 21. februar 2024
  • Regler for virksomheder

Virksomheder har mulighed for at vælge en "bæredygtighedsrevisor" før den nye lovgivning, som skal implementere Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), træder i kraft. Dette gælder for store virksomheder i regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) med over 500 ansatte, som skal rapportere om bæredygtighed fra 2024.

De nye regler kræver, at bæredygtighedsrapporteringen skal forsynes med en særskilt revisorerklæring, hvilket betyder at virksomhederne skal vælge en ”bæredygtighedsrevisor" på deres generalforsamling.

Selvom den danske lovgivning, der implementerer CSRD, endnu ikke er trådt i kraft, kan virksomheder allerede nu vælge en bæredygtighedsrevisor på deres generalforsamlinger, for at være på forkant med de nye lovkrav. 

Overgangsordning for omfattede virksomheder

Virksomheder kan allerede nu, hvis de afholder generalforsamling før lovens ikrafttrædelse (forventet 1. juni 2024), vælge en bæredygtighedsrevisor. Det er et krav, at valg af en bæredygtighedsrevisor er et selvstændigt punkt på generalforsamlingen. Det er muligt at vælge den samme revisor til både den finansielle revision og bæredygtighedsrapporteringen, så længe vedkommende opfylder kravene.

Det forventes, at I kan registrere den valgte revisor i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) umiddelbart efter lovforslaget træder i kraft. Registreringen kan ske frem til den 1. oktober 2024. Erhvervsstyrelsen vil oplyse nærmere, når der åbnes for registrering af bæredygtighedsrevisor i CVR. I kan holde jer opdateret om nyheder fra Erhvervsstyrelsen på erst.dk.

Der kan godt vælges en revisor, der endnu ikke opfylder betingelserne for at kunne afgive bæredygtighedserklæringer, så længe revisor opfylder kravene på tidspunktet for registreringen i CVR.

Det understreges, at overgangsordningen kun vedrører virksomheder, som skal rapportere om bæredygtighed for regnskabsåret 2024.

Bemærk

Det er vigtigt at bemærke, at indtil lovens vedtagelse er der ingen formel forpligtelse til at vælge en bæredygtighedsrevisor, men det vil blive et krav efter vedtagelsen.

Omfattede virksomheder, der ikke har valgt en bæredygtighedsrevisor ved deres ordinære generalforsamling afholdt før lovens ikrafttræden, vil være nødsaget til afholde en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge en bæredygtighedsrevisor.

Erhvervsstyrelsen har direkte orienteret de virksomheder, som forventes at kunne benytte sig af denne overgangsordning.

Læs mere om de nye krav til bæredygtighedsrapportering