Nyhed

Vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport 2.0

Vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport er opdateret og offentliggjort i en ny version.

  • 27. november 2020
  • Regler for virksomheder

Aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning af deres ledelsesmedlemmer, som fastsætter rammen for den faste og variable aflønning, samt aflægge og offentliggøre en vederlagsrapport. Kravene har til hensigt at øge gennemsigtigheden om aflønning af ledelsen i børsnoterede selskaber.

Formålet med vejledningen er at hjælpe de børsnoterede selskaber, når de skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik og vederlagsrapport for aflønning af deres ledelsesmedlemmer.

Vejledningen blev offentliggjort som en 1. version sidste år. I takt med at de børsnoterede selskaber har gjort sig erfaringer med udarbejdelse af en vederlagspolitik, har Erhvervsstyrelsen nu opdateret vejledningen som en 2. version – og tanken er, at der offentliggøres en 3. version når de børsnoterede selskaber har gjort sig erfaringer med udarbejdelse af en vederlags-rapport året efter.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet og opdateret vejledningen i tæt dialog med Komitéen for god Selskabsledelse samt andre interessenter. De væsentligste ændringer fremgår af bilag 1.

Læs vejledningen og bilag 1