Nyhed

Uretmæssige overtagelser af selskaber inden for brancher med spiritus og tobak

Erhvervsstyrelsen har den seneste tid observeret uretmæssige overtagelser af virksomheder inden for handel med spiritus og tobak. Udefrakommende personer har ændret ledelsen og ejerkredsen på selskaberne i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er ulovligt og strafbart at foretage uretmæssige registreringer i virksomheder. Det formodes, at de uretmæssige overtagelser bliver benyttet til omgåelse af afgiftsbetaling.

  • 7. januar 2021
  • Digital indberetning og selvbetjening
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse

Erhvervsstyrelsen oplevede ligeledes i sommeren 2020 denne form for uretmæssige registreringer og sendte et brev til de virksomheder, som beskæftiger sig med spiritus og tobak med opfordring om, at selskaberne skulle beskyttes med et password.

Erhvervsstyrelsen opfordrer derfor igen til, at selskaber særligt inden for denne branche tilføjer passwordbeskyttelse af deres virksomhed. Det er gratis og nemt at tilføje password-beskyttelse af virksomheden på Virk.

Midlertidig spærring for straksregistreringer

Det er særligt selskaberne, som Erhvervsstyrelsen anser for at være i risiko for at blive udsat for en uretmæssig overtagelse. Derfor har Erhvervsstyrelsen lagt en præventiv, midlertidig spærring for straksregistreringer på Virk,  og der kan opleves en længere sagsbehandlingstid for selskabsregistreringer i øjeblikket.

Erhvervsstyrelsen opfordrer alle virksomheder til at benytte sig af passwordbeskyttelse.

Læs mere om at undgå ulovlige og strafbare registreringer

Kontakt:

Emma Mølgaard Borre
emborr@erst.dk