Udvikling og vækst i hele Danmark

Erhvervsstyrelsen arbejder for at give kommuner, regioner, borgere og virksomheder gode rammer for at skabe udvikling og vækst i alle dele af landet.

Det gør vi bl.a. gennem arbejdet med udvikling og administration af planloven, der sætter rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, på landet og langs kysterne og at fremme attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i landdistrikterne gennem Landdistriktspuljen og de lokale aktionsgrupper.

Derudover understøtter vi erhvervsudvikling i hele landet gennem sekretariatsbetjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, EU’s strukturfonde, de tværkommunale erhvervshuse og samt arbejdet med en ny digital erhvervsfremmeplatform, som gør information, vejledning og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelig for virksomhederne.