Nyhed

Udvælgelse af projekter til dansk deltagelse i et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) for brint

Erhvervsstyrelsen har lanceret den nationale udvælgelsesproces for danske deltagere til det kommende Important Project of Common European Interest (IPCEI) for brint. Fristen for danske ansøgninger er den 7. april kl. 12.00.

  • 17. marts 2021
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

Som led i regeringens beslutning om at deltage i et fælleseuropæisk projekt vedr. etablering af et brintmarked i EU, har Erhvervsstyrelsen lanceret den nationale udvælgelsesproces for danske deltagere til det kommende IPCEI for brint. IPCEI’et skal fremme et europæisk marked for brint ved at udvikle produktion og anvendelse af brint på tværs af EU.

Fristen for danske ansøgninger er den 7. april kl. 12.00

Erhvervsstyrelsen udvælger de danske projekter, som i en statsstøtteanmeldelse om etablering af et IPCEI for brint. Kommissionen skal herefter evaluere den samlede statsstøtteanmeldelse på tværs af medlemsstater iht. IPCEI-retningslinjerne og i sidste ende godkende projektet. Dette indebærer bl.a. en vurdering af, hvordan projekterne bidrager til et integreret fælleseuropæisk projekt. Gennemførelsen af statsstøtteanmeldelsen er derfor betinget af øvrige medlemsstaters involvering og sammenhængen mellem medlemsstaternes respektive projekter.

Foreløbigt er der øremærket 77,6 mio. kr. til den danske deltagelse, og yderligere finansiering afsøges.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en Indkaldelse af ansøgninger med rammer for den danske udvælgelsesproces og de konkrete krav til ansøgningerne.

 

Informationsmøde

Den 19. marts 2021 kl. 14.00-15.00 vil Erhvervsstyrelsen afholde et informationsmøde om den nationale udvælgelsesproces og krav til ansøgningerne.

Tilmelding på mail: [email protected] med emnefelt ”Tilmelding til informationsmøde den 19. marts”.