Nyhed

Udvælgelse af danske kandidater til European Digital Innovation Hubs

Erhvervsstyrelsen har lanceret den nationale udvælgelsesproces for indstilling af danske kandidater til de kommende European Digital Innovations Hubs. Fristen for danske ansøgninger er 15. september kl. 16.00.

  • 30. juni 2020
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • Udvikling og vækst i hele Danmark
  • International handel

Som led i implementeringen af det kommende Digital Europe-program skal der udpeges et netværk af European Digital Innovation Hubs. Netværket skal fremme den digitale omstilling og det brede optag af digitale teknologier blandt virksomheder i hele landet ved at tilbyde adgang til en række services i samarbejder mellem erhvervshuse, klynger, GTS’er, viden- og forskningsinstitutioner mv.

Foreløbigt er der øremærket 17,87 mio. € (ca. 133 mio. kr.) samlet for perioden 2021-2027 til 3-6 danske hubs. Det endelig beløb vil kunne forandres som følge af endelige aftale om EU’s flerårige finansielle ramme.

Medlemslandene skal til oktober 2020 indsende en liste med danske kandidater til rollen som European Digital Innovation Hubs til Kommissionen. De danske kandidater, som lever op til Kommissionens krav, vil herefter få adgang til lukkede udbudsrunder, hvor European Digital Innovation Hubs udvælges af Kommissionen.

Erhvervsstyrelsen har i denne forbindelse offentliggjort en annonceringstekst med rammer for den danske udvælgelsesproces og de konkrete krav til ansøgningerne, som du kan finde nedenfor. Fristen for danske ansøgninger er 15. september kl.16.00.

Den 2. juli blev der afholdt informationsmøde om den nationale udvælgelsesproces og krav til ansøgningerne. Præsentation med FAQ kan hentes her.

Der afholdes en opfølgende spørgsmålsvar-session d. 12. august kl.12-14. Mødet kan tilgås via dette link.

Se mere mere om arbejdsdeling og samarbejde mellem erhvervshuse og klynger her

Find annonceringsteksten her