Nyhed

Udsendelse af quick-guide om hvidvaskloven til bogholdere og virksomhedsoprettere

Erhvervsstyrelsen udsender quick-guiden ”Sådan undgår du at medvirke til hvidvask” til en række bogholdere og virksomhedsoprettere. 

  • 18. november 2020
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Der er stadig mange virksomheder, der har brug for mere vejledning om deres forpligtelser efter hvidvaskloven. For at vejlede og oplyse yderligere omkring hvidvasklovens forpligtelser, herunder kravet til at registrere sig i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, sender Erhvervsstyrelsen quick-guiden ”Sådan undgår du at medvirke til hvidvask” til en række bogholdere og virksomhedsoprettere.

Hvidvaskloven pålægger bl.a. bogholdere og virksomhedsoprettere en række krav, som de har pligt til at efterleve. Overholder virksomhederne disse regler, er der mindre risiko for, at de bliver misbrugt til hvidvask, og forsøg på hvidvask kan i højere grad blive opdaget og indberettet til myndighederne. Bogholdere og virksomhedsoprettere spiller derfor en helt central rolle og har et særligt ansvar ift. at forebygge og bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Læs quick-guiden ”Sådan undgår du at medvirke til hvidvask"

Læs om registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask