Nyhed

Status på tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder

Ny praksis for offentliggørelse af tilsyn: Som led i Erhvervsstyrelsens strategi om øget transparens om tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder samt om en øget vejledningsindsats, vil resultaterne af tilsynsindsatsen løbende blive lagt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

  • 5. april 2022
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsens årlige redegørelse om tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder har hidtil omfattet resultater af iværksatte undersøgelser og indbringelser for Revisornævnet, ligesom resultaterne af tilsynet med efteruddannelse har indgået i redegørelsen.
Redegørelsen har derudover indeholdt forskellige bilag med beskrivelser af observationer fra gennemførte kvalitetskontroller, der har ført til forbedringspunkter samt beskrivelser af forhold i iværksatte undersøgelser. Dette vil fremover blive lagt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, og som udgangspunkt blive opdateret hvert kvartal. 

Ny emner:

  • Status på igangværende og færdigbehandlede sager: Ordinær kvalitetskontrol, temabaseret kvalitetskontrol samt undersøgelser, herunder indbringelser for Revisornævnet
  • Beskrivelse af observationer fra gennemførte kvalitetskontroller, der har ført til forbedringspunkter 
  • Vejledende eksempler på udfyldelse af handlingsplan
  • Beskrivelse af uddrag af gennemførte undersøgelser.

Læs mere om tilsyn med revisor og revisionsvirksomheder