Standardkontoplan

Erhvervsstyrelsen har lanceret en ny frivillig standardkontoplan til mikro B virksomheder.

  • Opdateret 6. december 2021

For at nye teknologiers fulde potentiale for virksomheder og myndigheder kan indfries, kræver det øget standardisering af fx bogføringsdata, og det er netop formålet med den nye standardkontoplan.

Standardkontoplanen er valgfri, og kan implementeres i virksomhedernes og revisorernes eksisterende bogførings- og regnskabssystemer af systemleverandørerne og den enkelte virksomhed, så der sikres en standardiseret bogføring i virksomhederne, og så systemleverandørerne får bedre muligheder for at koble deres systemer til de offentlige myndigheders indberetningsløsninger. Derved kan bogføringsdata automatisk aggregeres til de rette poster i årsregnskabet og på sigt selskabsselvangivelsen.

Forbedringerne i Regnskab Basis betyder bl.a., at det bliver muligt at uploade en fil med bogføringsdata baseret på standardkontoplanen, så man undgår manuel indtastning og evt. fejlkilder.

Standardkontoplan