Standardkontoplan og SAF-T

Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen lancerer i forbindelse med udmøntning af bogføringsloven en opdateret fælles standardkontoplan. 

  • Opdateret 10. februar 2023

Offentlig standardkontoplan  

Standardiseret kontering, hvor virksomhedernes bogføring sker på en ensartet og konsekvent måde, er en vigtig forudsætning for at kunne automatisere bogføringen og gør det enklere for virksomheder at udveksle bogføringsdata til en myndighed eller tredjepart. Det er netop formålet med den offentlige standardkontoplan. Standardiseret kontering kan herudover også være til gavn for de virksomheder, som benytter e-fakturering. 

Standardkontoplanen understøtter standardiseret kontering i virksomhederne og giver systemleverandørerne bedre muligheder for at koble deres systemer til de offentlige myndigheders indberetningsløsninger. Virksomheder kan fx indberette årsrapporten ved at uploade en fil med bogføringsdata baseret på standardkontoplanen, så man undgår manuel indtastning og eventuelle fejlkilder. 

Standardkontoplanen kan enten implementeres direkte i virksomhedernes bogføringssystem af systemleverandørerne eller indirekte, hvor virksomhedens eller bogføringssystemets konti er 'mappet' til den offentlige standardkontoplan. 

Bemærk, at virksomhederne ikke er forpligtet til at bruge alle konti i standardkontoplanen. Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvilke konti i kontoplanen, som er relevante at benytte i bogføringen. 

Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen arbejder videre med en version 2, som vil inkludere regnskabsklasse A.

Standardfil til datadeling (SAF-T) 

For at gøre det enkelt og sikkert for virksomheder at dele deres bogføringsdata og skifte bogføringssystem stiller bogføringsloven krav til, at bogføringssystemerne skal understøtte brug af det internationale standardfilformat SAF-T.  

Udbydere af digitale bogføringssystemer skal understøtte deling af virksomhedens bogføringsdata ved, at bogføringssystemet kan generere, importere og eksportere en SAF-T standardfil og gøre denne tilgængelig for brugerne.