Nyhed

Søg covid-19 puljer under Temporary Framework 3.1

Virksomheder, der har opbrugt deres de minimis kan nu få dispensation til at søge decemberpuljen og puljen for kasserede letfordærvelige varer under TF 3.1. Deadline for at søge begge puljer under TF 3.1. er 8. april 2022.

  • 21. marts 2022
  • Nyt om coronavirus/covid-19: Kompensation og slutafregning

Decemberpuljen

I decemberpuljen er det muligt at søge om op til 150.000 kr. i tilskud til dækning af virksomhedens sæsonbetonede omkostninger og tjenesteydelser, som ikke blev dækket som følge af svigtende indtægter forårsaget af restriktioner i december 2021.

Derudover kan virksomheder søge om op til 250.000 kr. i tilskud til dækning af virksomhedens omkostninger til sæsonbetonede fødevarer, du ikke har kunnet afsætte som følge af restriktioner i december 2021.

Virksomheder, der ønsker at søge decemberpuljen, bedes kontakte [email protected] for ansøgningsmateriale.

Puljen for kasserede letfordærvelige varer

I puljen for kasserede letfordærvelige varer er det muligt at søge om op til 40.000 kr. til dækning af kasserede letfordærvelige varer, såfremt virksomheden var leverandør til aflyste sociale eller faglige arrangementer afholdt uden for private hjem med 50 eller flere deltagere i perioden 10. - 19. december 2021.

Der kan maksimalt søges om tilskud svarende til kostprisen på de varer, som ikke kan anvendes igen, og som virksomheden var nødsaget til at kassere eller donere væk uden fortjeneste, fx råvarer med kort holdbarhed, blomster, ikke-holdbare dekorationer mv.

Der gives ikke tilskud til dækning af værdiforringelse, der eksempelvis skyldes opbevaring til senere brug eller nedslag i pris.

Virksomheder, der ønsker at søge puljen for kasserede letfordærvelige varer, bedes kontakte [email protected] for ansøgningsmateriale.