Nyhed

SMV:Digital sætter gang i digitaliseringen blandt små og mellemstore virksomheder i hele landet

En ny årsrapport for SMV:Digital viser, at programmet siden opstart i efteråret 2018 til udgangen af 2020 har sat gang i mere end 2400 digitale projekter i SMV’er i hele Danmark.

  • 1. juli 2021
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

SMV:Digital har til formål at fremme digital omstilling, automatisering og udvikling af e-handel i de danske SMV’er. En ny årsrapport gør status over programmets resultater i perioden 2018-2020.

Hovedresultater fra SMV:Digitals årsrapport for 2020:

  • SMV:Digital har sat gang i mere end 2400 digitale projekter i hele landet.

  • SMV:Digital sætter gang i digitaliseringsprojekter inden for alle brancher og over hele landet. Særligt virksomheder beliggende langt fra de større byer får hjælp.

  • Særligt de helt små virksomheder får hjælp gennem SMV:Digital. Næsten 9 ud af 10 af virksomhederne har mindre end 50 ansatte og størstedelen under 20.

  • Blandt virksomheder, der har fået et tilskud til rådgivning, tilkendegiver 92 pct., at de som følge af deres projekt enten har eller har planlagt at investere i nye digitale teknologier

Formand for SMV:Boardet, der står i spidsen for SMV:Digital, og CEO i Jeros, Evita Rosdahl, udtaler:

”Som ny formand for SMV:Boardet er jeg glad for at kunne præsentere de gode resultater, som SMV:Digital har opnået indtil nu. SMV:Digital er et vigtigt og meget efterspurgt tilbud til SMV’er om hands-on hjælp til at digitalisere, automatisere eller udviklere deres e-handel. Corona-krisen har understreget vigtigheden heraf og ikke mindst for vores eksporterende virksomheder har det vist med al tydelighed, hvad digitalisering har åbnet af muligheder under de mange måneder med rejserestriktioner. SMV:Digital er derfor allerede i fuld gang med at hjælpe endnu flere virksomheder i 2021 med at komme i gang med den digitale omstilling.”

Læs hele årsrapporten

Fakta

SMV:Digital er et landsdækkende program, der skal understøtte, at flere SMV’er foretager investeringer i digitalisering, automatisering og e-handel. Programmet indeholder en række forskellige tilbud i form af tilskud til indkøb af privat rådgivning, tilskud til investeringer i teknologi og IT, innovative sprint-forløb (Sprint:Digital), kompetenceforløb for ledere (Digital Ledelseskultur) samt viden og vejledning om digitalisering og regulering. SMV:Boardet sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om SMV:Digital