Nyhed

Slutafregning: Indberet eller betal kompensationen tilbage

Godt 8000 virksomheder og freelancere mangler at indberette til slutafregning af kompensation. Indberetningen skal ske senest den 29. november 2021, ellers vil de modtage et tilbagebetalingskrav på hele kompensationsbeløbet.

  • 19. november 2021
  • Nyt om coronavirus/covid-19: Kompensation og slutafregning

Erhvervsstyrelsen har løbende orienteret virksomheder og freelancere om, at de skal indberette til slutafregning af den kompensation, de har modtaget i foråret og sommeren 2020. Senest i uge 45 har styrelsen sendt et brev til de virksomheder og freelancere, der mangler at foretage deres indberetning. I brevet gør styrelsen opmærksom på, at virksomheden eller freelanceren skal tilbagebetale hele det udbetalte kompensationsbeløb, da de ikke har indberettet rettidigt.

Virksomheder og freelancere har dog en sidste mulighed for at indberette til slutafregningen, hvis de anmoder om mere tid til at foretage indberetningen på Virk. I anmodningen skal der angives en årsag til, at det ikke var muligt at indberette inden den 30. oktober 2021. Hvis anmodningen godkendes, skal indberetningen foretages senest den 29. november 2021.

Virksomheder og freelancere, der ikke har indberettet til slutafregningen efter den 29. november 2021, vil modtage en opkrævning af hele det udbetalte kompensationsbeløb.

Hvis tilbagebetalingskravet er på mere end 10.000 kr., vil beløbet automatisk blive opdelt i fire lige store rater, som modtages som fire fakturaer. Alle fakturabeløb skal være betalt senest et år efter, virksomheden eller freelanceren har modtaget opkrævningen.

Læs mere og indberet til slutafregning af kompensation

Tilmeld dig nyhedsbrev om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger og slutafregning