Skattemæssig registrering

Ved registrering af virksomheder skelnes mellem juridisk og skattemæssig registrering.

  • Opdateret 17. februar 2023

Det er told-, skatte- eller afgiftslovgivningen, der er bestemmende for, hvad du skal registrere i forhold til skatter og afgifter.

En virksomhed registreres for moms i forlængelse af stiftelsen, eller når den momspligtige aktivitet indtræffer.

Dette gøres på ’Ændre virksomhed’ på Virk.dk. Allerede eksisterende data vises og supplerende oplysninger, som fx kontaktoplysninger m.m. skal tilføjes registreringen.

Personligt ejet virksomheder skal bruge "start virksomhed" ved første registrering og "ændre virksomhed" ved efterfølgende ændringer og tilføjelser.

Når virksomheden bliver momspligtig – eller skal foretage anden skatte- eller afgiftsmæssig registrering – skal den registrere indenfor hvilken branche, den driver momspligtig aktivitet.

Hovedbranchen er virksomhedens vigtigste aktivitet – dvs. den aktivitet, der forventes den største omsætning fra. Hvis denne aktivitet ændrer sig, eller hvis virksomhedens aktiviteter udvides til også at omfatte bibrancher, skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen via ’Ændre virksomhed’ på Virk.

Virksomheden har mulighed for at registrere op til 3 bibrancher. Der gælder forskellige regler for branche og formålsparagraffer, og kun i få tilfælde er formålsparagraffen uddybende nok.

Det er vigtigt at branchen anføres korrekt, da den er afgørende for en række følgevirkninger, som fx forsikringspræmie, affaldsafgift m.v.

For at kunne købe og/eller sælge varer uden for EU, skal virksomheden først importør- og/eller eksportørregistreres hos Erhvervsstyrelsen. Den hurtigste måde at foretage import- og eksportregistrering på er via Virk.

Selskabet kan tage de importerede varer i brug med det samme og først betale senere. Hvis der er toldbeløb på varerne, indebærer ordningen, at du skal betale 3,5 promille af dette beløb i sikkerhedsstillelse.

Eksempel: Told- og afgiftsbeløbet er 10.000 kr., du betaler 35 kr. Det hedder SKATs sikkerhedsstillelsesordning

Kontant afregning betyder, at der skal betales told og afgift for varerne, før de kan tages i brug (senest 5 dage efter modtagelsen).

Du skal registreres for eksport, hvis du sælger eller returnerer varer til et land udenfor EU.

Registreringerne kan foretages samtidig eller efterfølgende under "ændre virksomhed" på Virk.dk

Lønsumsafgift er en afgift for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser ( fx læger, banker, dagblade, taxa-firmaer, pensionskasser m.v.)

Der er forskellige metoder til at beregne afgiftsgrundlaget - afhængigt af type af virksomhed.

Registreringerne kan foretages samtidig eller efterfølgende under "ændre virksomhed" på Virk.dk.

Du kan finde vejledning og telefonsupport på Skat.dk

Hvis et selskab får ansatte, skal det registreres som arbejdsgiver, så det kan angive og indbetale A-skat, AM-bidrag m.v.

Dette gøres også samtidigt med momsregistreringen eller efterfølgende på ’Ændre virksomhed’ på Virk

Punktafgifter er særlige afgifter på blandt andet emballage, spiritus, chokolade og spil. Nogle punktafgifter kaldes også miljø- og energiafgifter, fx afgifter på el og olie.

Punktafgifter er særlige afgifter på blandt andet emballage, spiritus, chokolade og spil. Nogle punktafgifter kaldes også miljø- og energiafgifter, fx afgifter på el og olie.

Punktafgifter registreres på Virk.dk, der søges på afgiftens navn.