Nyhed

Sidste frist for omregistrering af IVS’er

Alle iværksætterselskaber skal senest den 15. oktober 2021 have truffet beslutning om omregistrering til ApS eller om opløsning af virksomheden.

  • 14. oktober 2021
  • Regler for virksomheder

Da det i 2019 blev besluttet, at virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) bliver afskaffet, eksisterede der omtrent 45.000 IVS’er. De fleste har i mellemtiden omregistreret sig til anpartsselskab (ApS) eller lukket virksomheden.

8.000 IVS’er mangler stadig at anmelde deres beslutning om omregistrering eller opløsning til Erhvervsstyrelsen. Beslutningen skal træffes senest den 15. oktober 2021. Derefter skal beslutningen anmeldes inden for to uger. De IVS’er, der ikke overholder denne frist, modtager en opløsningstrussel.

  1. 15. oktober 2021: Frist for beslutning om omregistrering eller opløsning
  2. 29. oktober 2021: Frist for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
  3. IVS’er, der ikke er omregistreret eller lukket, modtager en opløsningstrussel
  4. Efter fire uger oversender Erhvervsstyrelsen resterende IVS’er til opløsning ved Skifteretten

Omregistrering til ApS

Omregistrering til ApS sker ved indbetaling af restkapital. Restkapitalen er differencen mellem den registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital på 40.000 kr.

Omregistrer til ApS på Virk

Lukning af virksomheden

Hvis virksomheden ikke skal omregistreres til ApS, kan den i stedet beslutte at lukke efter de almindelige regler om opløsning af selskaber.

IVS’er, der har betalt alle kreditorer, kan nemt lukke virksomheden ved at indsende en betalingserklæring og en erklæring fra Skattestyrelsen om, at virksomheden ikke har gæld til skatteforvaltningen.

Der kan være lang ventetid på erklæringen fra Skattestyrelsen. Opløsning kan dog stadig anmeldes ved at indsende betalingserklæringen sammen med en kvittering fra Skattestyrelsen. Erklæring fra Skattestyrelsen eftersendes til [email protected] sammen med sagsnummeret for lukningen.

Luk virksomheden og vedhæft de to erklæringer på Virk