Nyhed

Sanktioner ved forsinkede årsrapporter udskydes en uge

På grund af sidste uges problemer med NemID udskyder Erhvervsstyrelsen udsendelse af påkravsbreve til virksomheder, der ikke rettidigt har indberettet deres årsrapport.

  • 28. juni 2022
  • Regler for virksomheder

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C skal indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Mange virksomheders regnskabsår følger kalenderåret, så deres frist er den 30. juni.

Grundet de driftsforstyrrelser, der lagde NemID og NemLog-in ned i sidste uge, har nogle virksomheder fået svært ved at overholde fristen. Erhvervsstyrelsen har ikke hjemmel til at udskyde 6-måneders fristen, men den proces, der går i gang, når en årsrapport ikke er indsendt rettidigt, vil først blive startet den 8. juli 2022.

Påkravsbrev vil således blive sendt til virksomheder, der har frist for indsendelse af årsrapport den 30. juni, men endnu ikke har indsendt den 8. juli. Påkravsbrevet indeholder en frist på 8 hverdage. Hvis årsrapporten indberettes efter denne frist, vil ledelsen blive pålagt afgifter. Påkravsbrevet indeholder desuden en frist på 4 uger. Hvis der ikke indberettes en årsrapport inden denne frist, oversendes virksomheden til tvangsopløsning hos skifteretten.