Nyhed

Særligt tilsyn med cookies på hjemmesider rettet mod børn og unge

Børn og unge er flittige brugere af internettet, samtidig udgør de en særligt sårbar gruppe for deling af informationer og målretning af reklamer. Erhvervsstyrelsen iværksætter derfor et særskilt cookietilsyn med en række hjemmesider rettet mod børn og unge.

  • 7. juli 2022
  • Kontrol og tilsyn

Når børn og unge går på internettet, deles informationer om deres internetbrug vidt og bredt ved hjælp af cookies og lignende teknologier. 

Børnene har oftest ikke den fornødne erfaring til at kunne lave en objektiv vurdering af de hjemmesider og apps, som de bruger, i forhold til hvor deres data ender henne. Det indebærer altså en særlig risiko, hvis hjemmesider, der retter sig imod børn og unge, ikke overholder cookiereglerne.

Erhvervsstyrelsen vil derfor hen over sommeren iværksætte et særskilt tilsyn med en række hjemmesider rettet mod børn og unge, med særligt fokus på de forskellige typer af cookies og lignende teknologier, der kan bruges til at dele oplysninger med tredjeparter.

Læs mere om cookietilsynet i årsberetningen for 2021

Kontakt:

Pressechef Søren Møller Nielsen
[email protected]
Telefon: 35291900