Publikation

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

’Sådan undgår du at medvirke til hvidvask' er skrevet til bogholdere, der holder styr på regnskaberne for små og mellemstore virksomheder eller hjælper med at oprette virksomheder.

  • 20. december 2018

For at vejlede bogholdere og virksomhedsoprettere om hvidvasklovens krav, har Erhvervsstyrelsen lavet en quick-guide, der kort præsenterer, hvordan den enkelte bogholder kan undgå at medvirke til hvidvask. 

Guiden beskriver blandt andet bogholderens pligter, og hvad han eller hun skal gøre, hvis der opstår mistanke om hvidvask. Der er vejledning til risikovurdering af den enkelte kunde samt gode råd til, hvordan usædvanlige aktiviteter kan overvåges.