Sådan udarbejder I implementeringsplaner

Her kan I, som myndighed, finde information og skabelon til brug for udarbejdelse af implementeringsplaner ved nye EU-retsakter

  • Opdateret 12. april 2023

Udarbejdelsen af implementeringsplaner skal ske umiddelbart efter vedtagelsen og offentliggøres af nye EU-retsakter i Official Journal of the European Union (EU-Tidende).

Det ressortansvarlige ministerie skal udarbejde implementeringsplaner for alle EU-retsakter (direktiver, forordninger, gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter), som medfører erhvervsøkonomiske konsekvenser og skal implementeres i dansk ret. De skal redegøre for de overordnede planer for implementering i national lovgivning.

Implementeringsplanerne skal sendes til sekretariatet for Erhvervslivets EU- og Regelforum via [email protected] senest 4 uger efter offentliggørelsen i EU-tidende med henblik på forelæggelse for forummets medlemmer. I sager med særligt korte implementeringsfrister, bør sekretariatet gøres opmærksom på dette, når I sender implementeringsplanen.

Erhvervslivets EU- og Regelforum

Erhvervslivets EU- og Regelforum giver løbende anbefalinger til implementeringen af nye erhvervsrettede EU-retsakter. Anbefalingerne udspringer typisk af ministeriernes implementeringsplaner og sendes direkte til det ressortansvarlige ministerie. Formålet med indsatsen er, at Erhvervslivets EU- og Regelforum kan give anbefalinger til hvordan nye EU-regler kan implementeres, så danske virksomheder ikke pålægges flere byrder end virksomheder i andre EU-lande.