Nyhed

Sådan opretter du passwordbeskyttelse i Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsninger

Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i hele Danmark. Det sker blandt andet gennem Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsninger, hvor man med et NemID kan foretage ændringer i virksomhedens registreringsforhold.

  • 17. januar 2020
  • Regler for virksomheder

Det er selvsagt ulovligt og strafbart at foretage registreringer uden at have den fornødne fuldmagt dertil.
 
For at undgå misbrug med de digitale registreringsløsninger kan man i Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning oprette passwordbeskyttelse af virksomheden. Gennem oprettelse af et password kan virksomheden sikre sig, at det kun er personer med kendskab til passwordet, der kan foretage ændringer i virksomhedens registreringsforhold.
 
Hvem kan oprette et password
For at oprette et password på en virksomhed skal du enten være registreret som tegningsberettiget for virksomheden eller være LRA-administrator for virksomhedens NemID tilslutningsaftale.
 
Sådan opretter du et password
Oprettelse af et password skal ske gennem Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Når du har valgt den virksomhed, du ønsker at oprette password for, skal du vælge menupunktet ”passwordbeskyttelse”, hvorefter du får mulighed for at indtaste det ønskede password. Vær opmærksom på at det kræver særlige rettigheder at oprette et password, jf. ovenfor.
 
Du skal være opmærksom på, at opsættelse af et password kan begrænse fleksibiliteten i forhold til virksomhedsregistreringer, fordi det vil være nødvendigt at dele passwordet med eventuelle tredjemænd, som virksomheden ønsker skal have adgang til at foretage registreringer på selskabets vegne – fx en advokat eller en revisor.
 
Hvis du har spørgsmål til oprettelse af password gennem Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning, er du velkommen til at kontakte styrelsens kundecenter på 72 20 00 30.