Nyhed

Sådan måler andelsboligforeninger renteswaps i årsregnskabet

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et tillæg til vejledning til andelsboligforeninger om, hvordan de laver et gennemskueligt regnskab.

  • 26. marts 2021
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med et spørgsmål til erhvervsministeren præciseret, at dagsværdien af en renteswap efter årsregnskabsloven skal opgøres i henhold til den internationale regnskabsstandard IFRS 13 om dagsværdi.

I henhold til den gældende vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, skal en renteswap måles til dagsværdi. Styrelsen har dog konstateret, at anvendelsen af dagsværdi opgjort efter IFRS 13 kan være uhensigtsmæssig i en andelsboligforening.

Derfor har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en udtalelse, som indeholder en ændring til vejledningen: Hvordan du laver et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening. Vejledningen gælder for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A.

Læs udtalelsen om måling af renteswaps

Udtalelsen skal anses som et tillæg til den gældende udgave af vejledningen, således at udtalelsen træder i stedet for vejledningen på de omfattede områder. Styrelsen har igangsat en mere generel opdatering af vejledningen, hvorved denne udtalelse vil blive indarbejdet.