Nyhed

Regnskabskontrol foretaget på børsnoterede virksomheder

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har undersøgt børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2018 og delårsrapporter for 2019.
Undersøgelsen er baseret på en række fælleseuropæiske temaer, fx hvordan implementering af nye regnskabsstandarder påvirker vurderinger af omsætning og nedskrivning på tilgodehavender. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har endvidere taget stilling til en række principielle problemstillinger.

  • 28. februar 2020
  • Kontrol og tilsyn