Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Registrering af udenlandske tjenesteydere (RUT)

Udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, skal anmeldes i RUT.

Hvorfor et register?

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT, hvis de udfører midlertidigt arbejde i Danmark. RUT-registret gør det nemmere for de danske myndigheder at føre tilsyn med udenlandske virksomheder og deres ansatte. Hvis en udenlandsk virksomhed ikke anmelder sig, kan de straffes med en bøde på 10.000 kr.

Udenlandske virksomheder skal anmelde oplysninger om den tjenesteydelse, der leveres, og de medarbejdere, der udstationeres i forbindelse med leveringen af tjenesteydelsen. Anmeldelsen skal ske via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning på Virk Indberet og skal ske senest samtidig med, at leveringen af den ny tjenesteydelse påbegyndes. Selvbetjeningsløsningen findes på dansk, engelsk, tysk og polsk.

Private personer er også omfattet af reglerne

Hvis du som privatperson hyrer udenlandsk arbejdskraft til fx bygge- eller havearbejde, skal virksomheden vise dig dokumentation for, at den er anmeldt i RUT. Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers kan du risikere en bøde på 10.000 kr. Er du i tvivl, så kontakt Arbejdstilsynets hotline om udenlandske virksomheder.

Information på andre sprog

Information om RUT på engelsk
Information om RUT på tysk
Information om Rut på polsk