Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri 2021

Strategien blev lanceret i sommeren 2021, og er skrevet i et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  • Opdateret 16. august 2021

Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri sætter rammerne for, hvordan dansk forsvarsindustri på bedst mulig vis kan understøtte Forsvarets opgavevaretagelse vedr. essentielle danske sikkerhedsinteresser.

Et stærkt samarbejde med forsvarsindustrien er afgørende for, at Forsvaret har adgang til materiel af højeste kvalitet.

Strategien har et målrettet fokus på en række nye teknologiske områder, der skal satses mere på. Det drejer sig blandt andet om rumteknologi, energisektoren, kunstig intelligens og cyberområdet. Derudover fokuserer strategien på at integrere erhvervs- og innovationsfremmesystemet med forsvarsindustrien, så samarbejdet med dele af den civile industri øges, og nye højteknologiske, bæredygtige og innovative produkter skabes.

Samtidig danner strategien grundlag for at træffe foranstaltninger med forsvarsindustriel effekt (fx industrisamarbejde), når Forsvaret køber materiel i udlandet, der vedrører essentielle danske sikkerhedsinteresser. Industrisamarbejde er et centralt element for at sikre vores forsyningssikkerhed og danske virksomheders adgang til internationale markeder for forsvarsmateriel.

Du kan læse mere om 2021 retningslinjerne for foranstaltninger under artikel 346.