Nyhed

Pulje til crowdfunding udmøntet: Sådan bliver pengene fordelt

10 projekter, der vil styrke crowdfunding, kan nu se frem til økonomisk tilskud.

  • 21. december 2020
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

Erhvervsstyrelsen har netop udvalgt de projekter, som vil få økonomisk tilskud til projekter, der skal gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding. 

Støttede projekter

Følgende projekter får økonomisk tilskud fra puljen: 

Lendino får tilskud til ”Simpel crowdfunding”
Projektet gør det nemt, hurtigt og billigt at oprette og drive en reward- eller donationsplatform. Dette opnås med en simpel CMS/whitelabel-løsning, som gør det muligt at udbyde en tilpasset platform under eget brand, men baseret på Lendinos finansielle licens og med Lendino som ansvarlig for brugerbetingelser, pengetransaktioner, hvidvaskvalidering m.v. Med projektet øges foreninger, startups og etablerede virksomheders adgang til at drive egne donations- og/eller rewardbaserede crowdfundingplatforme.  

Rollemodellerne får tilskud til ”Podup”
Projektet vil tilbyde en intelligent løsning, der forbinder podcastere og deres lyttere gennem et crowdfundingfællesskab, så podcasters kan tjene penge på deres indhold og interagere med deres lyttere. Projektet gør det betydeligt lettere for podcastere at crowdfunde deres projekter og rejse donationer. Crowdfunding af denne type og i denne branche er helt nyt, og der er spændende muligheder i dette nye crowdfundingfællesskab. 

Ingeniørforeningen IDA får tilskud til ” IDA Crowdfunding”
Projektet vil tilbyde en ny gratis rewardbaseret crowdfundingplatform, målrettet iværksættere og SMV’er, der arbejder med udvikling af produkter baseret på teknologi eller naturvidenskab, og med et fokus på FN’s 17 Verdensmål. Projektet skal sikre, at danske virksomheder får kendskab til crowdfunding som finansieringsmulighed, og at forbrugerne får kendskab til muligheden for at støtte virksomhederne og prøve nye og innovative produkter før andre. 

IVÆKST får tilskud til ” Crowdfunding i landdistrikterne”
Projektet vil skabe nye finansieringsmuligheder for iværksættere i landdistrikterne. Det skal ske gennem øget viden og kompetencer ift. crowdfunding samt forbedrede rammevilkår for at fremme lokal vækst. Projektet vil kombinere investeringsbehov med investeringslyst ved at mobilisere lokale økosystemer, der understøtter iværksætteri. Ambitionen er at skabe nye handlemuligheder både for iværksættere og i det offentlige system, lokalt og nationalt, når det gælder iværksætteri.

BetterNow Worldwide får tilskud til ” Crowdfunding for foreningsdanmark - gratis crowdfunding platform og kompetenceudvikling”
Projektet har til formål at fremme crowdfunding som en indtægtskanal for foreninger indenfor socialt arbejde, idræt og motion samt kultur og fritid. Dette gøres ved at gøre crowdfunding markant billigere og mere tilgængeligt for foreningerne, samt øge kompetencerne blandt de foreninger, der vil være initiativtager til crowdfunding kampagnerne. Platformen for foreningsdanmark er gratis og indtægterne til driften af platformen skal komme fra frivillige bidrag.

NORDIC FEMALE FOUNDERS får tilskud til ” Women to crowd”
Projektet fokuserer på at øge kendskabet og uddanne kvinder i crowdfunding som finansieringsmulighed, og hvordan man skaber en succesfuld rewardbaseret crowdfundingkampagne. Nordic Female Founders har til formål at styrke kvinder og kvinders position i dansk erhverv, herunder inspirere kvinde til at starte og vækste deres egen virksomhed, samt skabe et forum hvor kvinder investerer i kvinder.

Dansk Crowdfunding Forening får tilskud til ” Danmark Rundt med crowdfunding” 
Formålet med projektet er at fremme kendskabet til crowdfunding og gøre det lettere at rejse finansielle bidrag via donations- og/eller reward crowdfunding gennem ’road shows’, hvor målet er at gennemføre crowdfundingkurser samt workshops i hele Danmark.  

Crowdnerds får tilskud til ” Gratis læringsplatform for danske virksomheder”
Projektets formål er at give danske virksomheder et online læringsrum, hvor de dels kan blive klogere på crowdfunding generelt, dels kan finde konkret og gratis hjælp til at lave en succesfuld donations- eller rewardbaseret crowdfunding-kampagne. Derudover indbygges et test-modul, hvor virksomheder på baggrund af indtastede oplysninger kan teste, om deres produkt er egnet til at rejse midler via crowdfunding, samt blive klogere på hvor mange ressourcer, virksomheden kan forvente at skulle bruge for at lave en succesfuld crowdfunding-kampagne.

Sustainary får tilskud til ”Green Crowdfunding”
Projektets formål er at sikre at grønne startups i Danmark kan se crowdfunding og peer-to-peer finansiering som en finansieringsmulighed, der sikrer dem den nødvendige kapital til at lancere deres produkter og/eller udvide deres markeder. Samtidig vil projektet skabe opmærksomhed om mulighederne for at investere i grønne løsning som enkeltperson og understøtte den grønne omstilling. 

Coop amba får tilskud til ” Flere skal engagere sig i crowdfunding”
Projektet skal øge kendskabet til crowdfunding blandt danskerne, så flere engagerer sig i crowdfunding. Coop arbejder dagligt med at udbrede kendskabet til crowdfunding og vil i dette projekt implementere en fuldautomatisk markedsføringsløsning, afholde crowdfunding-talks med oplægsholdere, eksperter og meningsdannere, samt producere et særtillæg i form af en ABC om crowdfunding i Samvirke. 

Fakta om puljen

•    Den 30. september 2020 åbnede Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til puljen til crowdfunding
•    Puljen lukkede den 16. november kl. 10. 
•    Erhvervsstyrelsen har modtaget 21 ansøgninger til en samlet ansøgt tilskudssum på ca. 17,7 mio. kr. 
•    Der er bevilget tilskud til 10 projekter til en samlet sum af ca. 9,4 mio. kr. 
•    Der ydes tilskud på op til 1,5 mio. kr. pr. projekt jf. de minimis statsstøtteregler.

Baggrund for puljen

Som led i aftalen om hjælpepakker til danske virksomheder og lønmodtagere, besluttede alle Folketingets partier i foråret at støtte crowdfunding-miljøet i Danmark. Det blev i form af en tilskudspulje på 10 mio. kr. til at støtte projekter, det gør det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding. Donationsbaseret crowdfunding er rene donationsbidrag, mens rewardbaseret crowdfunding udløser en belønning for hvert bidrag.