Nyhed

Overførsel af oplysninger om menighedsrådenes reelle ejere fra Sogn.dk til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere

Kirkeministeriet og Erhvervsstyrelsen har indgået aftale om overførsel af oplysninger om menighedsrådenes reelle ejere fra Sogn.dk til det centrale register over reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Fra den 23. juni 2023 vil Kirkeministeriet løbende overføre data om medlemmer af menighedsråd til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere.

  • 22. juni 2023
  • Enklere regler og et velfungerende marked

Siden maj 2017, hvor reglerne om reelle ejere trådte i kraft, har menighedsråd været forpligtet til at registrere oplysninger om reelle ejere, dvs. medlemmerne af menighedsrådet.

Oplysninger om reelle ejere skal registreres i et centralt register, dvs. registreret over reelle ejere, der føres af Erhvervsstyrelsen.

For menighedsråd fremgår oplysninger om medlemmer af menighedsrådet allerede af Kirkeministeriets register på Sogn.dk

Erhvervsministeriet og Kirkeministeriet er derfor enige om, at menighedsråd, som allerede er registreret hos Kirkeministeriet på sogn.dk, ikke bør foretage en yderligere registrering af grundoplysninger, herunder oplysninger om reelle ejere, hos Erhvervsstyrelsen, da de nødvendige oplysninger på sogn.dk kan genbruges og overføres til registreret over reelle ejere.

Det har midlertidigt været løst ved i CVR at henvise til Sogn.dk. 

Der er nu i CVR-loven tilvejebragt mulighed for, at Kirkeministeriet og Erhvervsstyrelsen kan indgå aftale om overførelse af data.

Fra den 23. juni 2023 vil Kirkeministeriet løbende overføre data om medlemmer af menighedsråd fra Sogn.dk til Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere.

Oplysninger om menighedsrådene skal som hidtil registreres på Sogn.dk.

Lovgrundlag

Bestemmelserne om reelle ejere blev indført med lov nr. 262 af 16. marts 2016 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere). Registreringspligten er gennemført i flere forskellige love på Erhvervsministeriets område, herunder CVR-loven, og i lov om fonde og visse foreninger (fondsloven) på Justitsministeriets område. For menighedsråd finder reglerne om reelle ejere i lov om fonde og visse foreninger anvendelse.

Reglerne om reelle ejere gennemfører EU’s 4. og 5. hvidvaskdirektiv.