Mission, vision, strategi og mål

Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i Danmark.

  • Opdateret 26. juni 2024

Mission og vision

Vision

Vi skaber de bedste rammer for ansvarlige virksomheder.
 

Mission

I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed og skabe udvikling i hele Danmark.

Mål og resultater

Erhvervsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet. Hvert år udarbejder Erhvervsministeriet en mål- og resultatplan, som sætter rammerne for ministeriets arbejde i pågældende år.

Erhvervsstyrelsens Mål- og resultatplan 2024

En mål- og resultatplan er indgået mellem Erhvervsministeriets departement og Erhvervsstyrelsen. Mål- og resultatplanen bygger på flerårige strategiske målsætninger og klare mål for styrelsens kerneopgaver. Mål- og resultatplanen er udarbejdet inden for rammerne af Finansministeriets vejledning: 'Strategisk styring med resultaterne i fokus'.

Årsrapport 2023

Erhvervsstyrelsen udarbejder som led i Erhvervsministeriets mål- og resultatstyring en årsrapport. Årsrapporten indeholder en afrapportering i forhold til mål og resultatkrav i styrelsens resultatkontrakt 2023 samt regnskabsmæssige forklaringer for styrelsens ansvarsområde.

Resultatløn til Erhvervsstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntningen for 2022 udgør 125.000 kr.

Cyber- og informationssikkerhedsstrategi

Energimål

Alle ministerier vil i perioden 2020-2030 reducere energiforbruget med 10 %. Derfor har Erhvervsstyrelsen også opsat konkrete mål for styrelsens vand-, varme og elforbrug.

Se udvikling og mål for Erhvervsstyrelsens energiforbrug